Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Vybíráme napříč z krajů...

 Lávka pro pěší na Rajské
zahradě je kompletní

 O Rail Business Days
je letos nebývalý zájem

 Nové jízdní řády v Ústí:
Mizí takt a mění rozjezdy

 Začala oprava nádražní
budovy v Pardubicích

Ke slevám jízdného se přidaly i některé MHD

ČESKÁ REPUBLIKA - Veřejná doprava čeká nárůst cestujících. Ministerstvo dopravy totiž spustilo výrazné slevy pro vybrané cestující. Žáci, studenti a senioři nad 65 let mohou od 1. září cestovat se slevou 75 procent.

/KOMPLETNÍ PŘEHLED/ Informační portál Vlčoun.cz se zaměřil, jak se se slevami na jízdném vypořádali i v krajských městech...


Slevy platí ve všech vlacích (24. března 2015, Filip Vlček).

Sleva 75 procent na jízdné ve vlacích a autobusech se týká žáků a studentů od 6 do 26 let a lidí od 65 let. Od 1. září slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. "Dopravci jsou na nové slevy připraveni. Hlavní je, aby cestující nepoznal od prvního září žádný velký rozdíl, i když můžeme čekat nárůst cestujících o několik desítek procent," řekl před spuštěním systému slev ministr dopravy Dan Ťok.

Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou při nároku na slevu prokazovat občanskou, řidičákem či pasem, cestující od 18 let budou předkládat platný žákovský nebo studentský průkaz nebo platný průkaz ISIC. U cestujících do patnácti nebude třeba nárok na slevu prokazovat. Na to, zda dopravci prodávají správné jízdenky a zda dostatečně kontrolují doklady nutné ke slevě, se zaměří kontroly, které už má ministerstvo dopravy naplánované.

České dráhy jsou připraveny posílit spoje

Vláda ve svém nařízení dává dopravcům možnost výběru spojů, v nichž by slevy po projednání s objednateli platit nemusely. "České dráhy toto omezení v současnosti nevyužijí. Budeme sledovat obsazenost našich spojů a spíše než cestou omezení chceme vlaky posilovat, pokud to bude technicky a provozně možné. Nechceme totiž, aby naši cestující museli zjišťovat, ve kterém vlaku zvýhodněná jízdenka platí, a ve kterém ne," vysvětlil člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek osobní dopravy Michal Štěpán. Jízdenky Českých drah jsou dostupné v pokladnách, na e-shopu i v přenosných osobních pokladnách vlakového doprovodu.


Cestující mohou čerpat slevy také v autobusech (17. prosince 2015, František Živnůstka).

Slevy z obyčejného jízdného budou platit pouze ve 2. třídě, jízdného v 1. třídě se vládní nařízení netýká. Cestující, který bude chtít využít 1. třídu bude muset zaplatit plné jízdné, respektive doplatit celou cenu do 1. třídy. "V případě dětí, žáků a studentů od šesti do šestadvaceti let, kteří mohou během školního roku denně dojíždět do škol, nabídneme i zakoupení traťové jízdenky s pětasedmdesátiprocentní slevou z plné ceny," dodal k nabídce národního dopravce vedoucí oddělení tarifů, oddělení a zkoušek Českých drah Roman Šulc.

Slevy platí ve vlacích i autobusech

Slevu mohou cestující uplatnit také v linkových autobusech společnosti ICOM transport. Ani tento dopravce neplánuje, že by využití slev na některých linkách neumožnil a takové spoje vyjmul. Je možné, že díky slevám vznikne na příměstských linkách zvýšení zájem o cestování. "Situaci budeme sledovat a v případě potřeby vybrané spoje posílíme," uvedla předsedkyně představenstva společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

Na slevy je připraven také RegioJet. Sleva platí v železniční i autobusové dopravě RegioJet na celém území České republiky, ale také při cestách do zahraničí. Sleva totiž platí i na vlakové spoje, které míří mimo Českou republiku. Sleva 75 procent z ceny jízdného bude cestujícímu odečtena o poměrnou část kilometrů z trasy, kterou vlak jede na území České republiky. Jízdenka do zahraničí bude mnohem levnější! Jízdenku se slevou 75 procent mohou cestující zakoupit v jakékoliv pobočce společnosti RegioJet nebo online na webu dopravce.


Praha nabídne levnější jízdné studentům i seniorům (11. března 2012, Filip Vlček).

Praha: Zvýhodnili jsme roční jízdenky

Hlavní město Praha nabídne od 1. října studentům a cestujícím od 60 do 65 let novou roční jízdenku za zvýhodněnou 1280 korun. "Pražská hromadná doprava, která patří k nejlepším na světě, se stává ještě dostupnější. Zejména studenti navíc kromě finanční slevy určitě ocení i fakt, že si budou moci koupit zlevněný kupon na celý rok a neřešit tak jízdné ve zkouškovém období či o prázdninách," uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek. Cestující budou mít k dispozici také třicetidenní jízdenku za 130 korun a devadesátidenní jízdenku za 360 korun. 

V návaznosti na Ministerstvem dopravy odsouhlasené slevy je nutné zmínit, že v Praze mají již několik let veřejnou dopravu zdarma děti do 15 let a senioři nad 65 let věku. Bezplatně mohou cestovat rovněž lidé doprovázející děti do tří let věku. Všichni ostatní mohou využívat zlevněný roční kupon za 3650 korun. Cestující má nárok na využívání předplatního časového jízdného pro juniory od 15 do 18 let na území Prahy v pásmech P, 0, B. Pro studenty středních a vysokých škol na území hlavního města od 18 do 26 let nárok na slevu začíná dnem 18. narozenin a končí ukončením nebo přerušením studia.

Studentské kupony platí i o prázdninách

Pro uvedené tarifní kategorie platí shodně, že jízdné se vydává s volitelným začátkem platnosti, nejdříve však 60 dnů před začátkem platnosti. S účinností od 1. října letošního roku se ruší pětiměsíční a desetiměsíční jízdné pro výše uvedené tarifní kategorie. Ostatní podmínky nároku na slevy a použití jízdních dokladů stanovené Tarifem PID pro uvedené tarifní kategorie zůstávají v platnosti.


Slevy platí také ve středočeské dopravě (22. ledna 2017, ČSAD Kladno).

Středočeský kraj: Slevou chceme usnadnit cestování

Žáci, studenti a senioři nad 65 let mohou se slevou 75 procent cestovat také ve Středočeském kraji. "V rámci středočeského jízdného chceme žákům, studentům umožnit cestování do škol s nulovými náklady. Stejně tak chceme seniorům maximálním způsobem zpřístupnit veřejnou dopravu. Cílem je, aby pro ně hromadná doprava byla dostupná, ať již se jedná o dojíždění do škol nebo v případě seniorů k lékařům či příbuzným," uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Projekt se vztahuje na žáky základních škol, studenty středních škol a učně po celou dobu jejich školní docházky. Pro vyplacení stipendia musí žadatelé splňovat některé podmínky, jao například bydliště na území Středočeského kraje, starší šesti let, žák nebo student musí využívat předplatní jízdenky a musí skutečně dojíždět, přičemž sídlo školy může být i mimo Středočeský kraj. Sleva se ale vztahuje pouze na jízdu po území Středočeského kraje. Podobné podmínky platí i pro dar seniorům. Ti musí být starší 65 let a musí rovněž mít bydliště na území Středočeského kraje. Sleva se vztahuje jen na předplatné jízdenky pro území Středočeského kraje, neplatí tak pro jednorázové jízdenky.


Dopravu v kraji zajišťuje většinou ČSAD Jihotrans (3. května 2016, Michal Vlásek).

Jihočeský kraj: České Budějovice zlevnily o tisícovku

Od počátku nového školního roku začal v Českých Budějovicích platit nový tarif jízdného pro vybrané skupiny obyvatel, který dětem, seniorům a bezplatným dárcům krve zásadně sníží finanční zátěž při cestování městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Děti od 6 do 15 let včetně doposud platily 1250 korun, od prvního zářijového dne však uhradí pouze 200 korun za pořízení nového ročního kupónu. "Podmínkou je, aby měly zřízenou průkazku, se kterou již některé děti této věkové kategorie disponují. Pokud tomu tak není, mohou si ji vystavit na kterémkoli předprodejním místě dopravního podniku. Stačí doložit doklad totožnosti či rodný list a přinést fotografii a uhradit částku 25 korun a 5 korun za pouzdro," uvedl tiskový mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Viktor Lavička.

Stejné je to i u nositelů Zlaté plakety doktora Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve, kteří se prokazují dokladem totožnosti a potvrzením o počtu odběrů. Průkazka u obou skupin je s pětiletou platností. Senioři nad 65 let na rozdíl od výše zmiňovaných skupin pak uhradí za pořízení ročního kupónu jen symbolický poplatek 10 korun. Toto opatření se týká i seniorů nad 70 let, kteří doposud jezdili zcela zdarma. Dopravní podnik vydá seniorům po předložení průkazu totožnosti a fotografie průkazku s neomezenou platností.

kraj autobusova doprava 01 20180313jks
Slevy platí také v Plzeňském kraji (15. března 2018, Jakub Klimeš).

Plzeňský kraj: Dosavadní sleva se díky ministerstvu zvýšila

Kromě slevy ve vlacích a regionálních autobusech mohou slevu využít cestující také v plzeňské městské hromadné dopravě ve vnějších pásmech. Kromě toho nabízí Plzeňské městské dopravní podniky bezplatnou slevu pro děti do 15 let. Při přepravní kontrole se budou revizorovi prokazovat Plzeňskou kartou, na níž však musí mít tento nárok potvrzen. "Rada města začala cenu předplatného jízdného pro děti ve věku 6 až 15 let snižovat již od roku 2016. Do roku 2015 měli děti slevu v MHD ve výši 50 procent, od 1. ledna 2016 poskytla rada města slevu pro děti ve výši 62,5 procent z plnocenné předplatné jízdenky, od 1. ledna 2018 pak slevu ve výši 75 procent a od 1. září 2018 bude sleva stoprocentní," uvedl Petr Náhlík, náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

V Plzni tuto službu poskytnou v Zákaznických centrech Plzeňských městských dopravních podniků, na Centrálním autobusovém nádraží a na hlavním nádraží Českých drah, na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 a Úřadu městského obvodu Plzeň 4. Nárok na bezplatnou jízdu zaznamenají klientům i všechna další prodejní místa Plzeňské karty v Plzeňském kraji. Pokud nebudou mít děti tento nárok na Plzeňské kartě aktivován či Plzeňskou kartu vůbec nemají, musí jako dosud platit poloviční jízdné. V případě, že dítě Plzeňskou kartu nemá a chce využívat jízdu v MHD zadarmo, rodiče či zákonní zástupci mu ji musí pořídit.


Dopravní podnik v Karlových Varech slevu nezavede (26. dubna 2017, DP Karlovy Vary).

Karlovarský kraj: Autobusy Karlovy Vary slevy nabízí

Největší dopravní společnost, a sice Autobusy Karlovy Vary v regionálních médiích potvrdily, že slevy budou platit také u nich. Městskou dopravu v Sokolově, Chebu a Aši sice provozuje společnost Autobusy Karlovy Vary a města jsou v integrované dopravě kraje, tady ale slevy zatím platit nebudou. "Slevy se nevztahují na městské dopravy, kde o tarifu rozhodují orgány měst, která dopravu objednávají," upřesnil výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan. V městech po kraji ale fungují slevy, které hradí daná města. Například v Chebu jezdí děti, studenti a důchodci bezplatně.

Dopravní podnik Karlovy Vary na svých webových stránkách pouze zopakoval, že slevy se netýkají městské hromadné dopravy. V rámci městské dopravy v Karlových Varech a také městské dopravy v Ostrově proto zůstávají stejné podmínky jako doposud a sleva 75 procent pro vybrané sorty cestujících neplatí. 


Zelené autobusy v Ústeckém kraji také se slevou (10. září 2016, Filip Vlček).

Ústecký kraj: V rámci Dopravy Ústeckého kraje nabízí širší slevy

Také Ústecký kraj se připravil na aplikaci nových slev. Kraj ve spolupráci se městy zapojenými do Dopravy Ústeckého kraje připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy. Rada Ústeckého kraje zavedení slev již schválila v květnu a v červnu a cestující od 1. září využívají slevy v plném rozsahu ve vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních i lodních linkách a také včetně jízd městské dopravy v Bílině, Děčíně Chomutově, Jirkově, Litvínově, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a Varnsdorfu.

"Stát chtěl pro tyto citlivé skupiny cestujících zavést slevy, ale již vůbec neřešil, aby se takové slevy poskytovaly v integrované dopravě, tedy při přestupech na MHD, ani při jízdách městskou dopravou samotnou. Dokonce při poskytnutí takové slevy i při přestupu na městskou dopravu bude stát dopravcům krátit dorovnání poskytnuté slevy. Přesto jsme se rozhodli nové slevy všem cestujícím DÚK v plném rozsahu poskytovat, a tedy i v MHD," uvedl Komínek.

Slevy platí ve většině městských doprav v kraji

Kdyby kraj takto nezasáhl, neměly být nové 75% slevy integrovanými jízdenkami a neplatily by na přestup na městskou dopravu. Například po městě Ústí nad Labem by se dalo jezdit vlakem a autobusem s touto slevou pro děti či seniory jen za 4 korun, ale městským autobusem a trolejbusem stále za 9 korun, pro seniory za 10 korun a pro studenty za 18 korun. Tím by vlastně skončila integrace pro děti, studenty a seniory, což je přesně proti zájmu kraje. Úpravou ze strany kraje zůstanou všechny jízdenky přestupní a integrované s městskou dopravou v kraji a městská hromadná doprava bude stát ve městech stále stejně jako regionální doprava, tedy sleva dosáhne 75 procent.


ČSAD Liberec zajišťující dopravu v kraji (30. března 2017, Zdeněk Mazánek).

Liberecký kraj: Ke slevě se přidaly také MHD většiny měst

Jedním z krajů, kde se podařilo sjednotit jízdné krajské dopravy se systémy městské hromadné dopravy, je Liberecký kraj. Pro cestující to bude mnohem jednodušší a přehlednější," upozornil Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK. Slevy nařídila vláda a v kraji se k nim rozhodla připojit města Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov i Česká Lípa, a to i přesto, že stát bude ztrátu na tržbách kompenzovat pouze na linkách, které vyjíždějí za hranici města.

Liberec kromě slevy 75 procent připravil od září i výrazné snížení ceny u ročního předplatného, které klesne z 5520 korun na 3650 korun. "Náš původní návrh znamenal menší slevu, tedy cenu 4200 korun za celoroční kupon. Pilotní provoz pak v září ověří, zda je snížení pro dopravní podnik ufinancovatelné. A pokud se osvědčí, a stát bude finanční kompenzaci dorovnávat, pak jsme mohli zlevnit i dále," uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány. V Jablonci nad Nisou pak schválili také výrazné zlevnění ročního jízdného, které nyní vyjde na 1990 korun. 

Roční jízdenka pro dospělé jen za 1500 korun

A nový tarif městské autobusové dopravy od 1. září schválili také v České Lípě. Radnice doporučuje žákům studentům a seniorům od 65 let koupi výhodné roční jízdenky za 375 korun. Studenti musí při zakoupení sedmidenní, třicetidenní a 366 denní jízdenky předložit platný studentský průkaz. Pro ostatní občany ve věku 18 až 65 let zůstává výhodná roční jízdenka v ceně 1500 korun, důchodci ve věku do 65 let pak za roční předplatní kupon zaplatí 750 korun. 


V Pardubicích či Hradci státem nařízené slevy neplatí (2. dubna 2017, Adam Mareš).

Královéhradecký a Pardubický kraj: V MHD sleva neplatí

Sloučený integrovaný dopravní systém OREDO také počítá se slevami jízdného. I v tomto případě může cestující čerpat slevy ve vlacích a dálkových i regionálních vlacích. Dopravní podniky v Hradci Králové a Pardubicích ale slevy neakceptuje. "Slevy jízdného zavádí Ministerstvo financí plošně v krajích, ale nevztahují se na linky městských hromadných doprav, které ze svých rozpočtů dotují města a obce," informuje web Dopravního podniku města Hradce Králové s tím, že ceník jízdného zůstal od nového školního roku beze změn.

Pardubice sice upravily systém slev, ale pouze pro bezpříspěvkové dárce krve a cestující ve věku nad 70 let. Bezplatné jízdné budou mít nově držitelé Zlaté medaile doktora Jana Janského, držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života, tedy za dovršených 40 odběrů a více. Tito držitelé budou prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu průkazem vydaným dopravcem. Cena 365 denního seniorpasu se pak snížila z dosavadních 830 korun na 800 korun. Statutární město Pardubice poskytuje svým občanům dotaci ve stejné výši. Za podání žádosti o dotaci uhradí žadatel poplatek ve výši 30 korun. 


Také na Vysočině platí nové slevy (17. prosince 2015, František Živnůstka).

Kraj Vysočina: Slevy nabízí všech 22 dopravců 

I na Vysočině platí nový ceník veřejné autobusové a vlakové dopravy. Do obvyklých tarifů se promítly slevy jízdného, které nařídila Vláda. Na slevu 75 procent dosáhnou i tady děti do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let.

"Vzhledem k tomu, že o zavedení zvýhodněného jízdného rozhodují sami dopravci, uzavřel Kraj Vysočina se všemi linkovými autobusovými smluvními dopravci dodatky ke smlouvám o zajištění základní dopravní obslužnosti, a avizované slevy bude poskytovat všech 22 smluvních dopravců. Ti v rámci Kraje Vysočina zajišťují na objednávku Kraje Vysočina dopravu do škol a do zaměstnání," řekl Pavel Bartoš z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. V Jihlavě žádné změny tarifu neproběhly.

Změny přinese nový integrovaný dopravní systém

V následujících letech po zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny, kde bude platit jednotný tarif Kraje Vysočina, bude možné v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku respektive statutu studenta průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušných integrovaných veřejných služeb v dopravě včetně elektronických nosičů. Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími včetně přirážky za jízdu 'načerno'.


Brněnská městská doprava také snížila ceny (16. července 2017).

Jihomoravský kraj: Děti do 10 let v Brně a Hodoníně zdarma

Jednodušší a sladěnější systém slev na jízdném. Tak by se daly ve stručnosti popsat změny, které začaly platit 1. září také v Jihomoravském kraji. K úpravám cen došlo kromě regionálních linek i v brněnské městské dopravě a v městských dopravách dalších osmi měst. "Pro celý integrovaný systém je zavedena možnost bezplatného cestování pro děti do 6 let, a to bez omezení počtu. Pro děti od 6 do 15 let se stanovuje v Brně i ve zbytku kraje výše slevy pro jednorázové i předplatní jízdenky na 75 procent, přičemž bezplatné cestování pro děti do 10 let zůstává v Brně a Hodoníně beze změny," popsal hlavní principy nového tarifu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Se slevou 75 procent mohou jezdit i studenti do 26 let. Postačí, když se prokážou průkazem ISIC nebo průkazkou integrovaného systému. Nový tarif zjednodušuje pravidla i v případě seniorů. „U předplatných jízdenek budou mít lidé nad 65 let věku v celém kraji slevu 75 procent. U jednorázových jízdenek bude tato sleva platit mimo Brno, ve městě potom mohou senioři zakoupit zvláštní roční kupón za 840 korun,“ dodal Hanák.


Olomoucký dopravní podnik slevy neakceptuje (16. července 2018, Filip VLček).

Olomoucký kraj: Slevy platí i v autobusech některé MHD

V dopravě objednávané Olomouckým krajem začaly 1. září platit slevy na jízdném pro vybrané kategorie cestujících, k nimž patří 75 procent sleva z obyčejného jízdného pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Nově se zavádí sleva 75 procent z obyčejného jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně. Dále se zavádí sleva 75 procent z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku tak zaplatí cestující pouze 25 procent z plného obyčejného jízdného.

Některá města v Olomouckém kraji se rozhodla připojit k rozhodnutí vlády a kompenzovat slevy uvedeným skupinám cestujících i v městské hromadné dopravě. Od 1. září tak zmíněné kategorie cestující v městské hromadné dopravě v Šumperku, Zábřehu, Přerově, Prostějově a Hranicích cestující jen za 25 procent ceny jízdného.

Olomoucký dopravní podnik slevy nezavádí

V rámci cestování v Olomouci zůstane pro zónu číslo 71 ponechán současný tarif města. "To znamená, že zlevněné jízdné se neuplatní na všech spojích linek městské hromadné dopravy provozovaných Dopravním podnikem města Olomouce včetně linek číslo 11, 111, 15, 18, 20 za hranicí Statutárního města Olomouce," informovala tisková mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová. 


Zlínské autobusové nádraží se stojícím autobusem (21. července 2015, Filip Vlček).

Zlínský kraj: Zlínská MHD nabízí ještě vyšší slevy

Také ve Zlínském kraji pojedou žáci, studenti a senioři nad 65 let se slevou. O tom, zda bude sleva aplikována také v městské dopravě, hovořil tiskový mluvčí Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice Vojtěch Cekota. "Stát na takové slevy městským dopravním podnikům nepřispívá ani jim je nenařizuje. Lze však konstatovat, že u časových jízdenek se ceny v MHD celostátním slevám velmi podobají," uvedl.

"I když nyní kromě juniorpasů žádnou další slevu na jízdném nezavádíme, cestující by si měli uvědomit a spočítat, že při používání časových jízdenek podobné úspory ze základního jízdného dosahovali u MHD již dávno," řekl pak ředitel dopravní společnosti Josef Kocháň. Jestliže si například student zakoupí tříměsíční časovou jízdenku pro pásma A+B+C, zaplatí za ni 625 korun. Pokud by s ní cestoval jen na trase Zlín - Otrokovice v pracovních dnech a jen jednou denně tam a zpět, bude jej stát jedna jízda přibližně 5 korun. To je jen 20 procent z ceny obyčejné jízdenky vlakem nebo 19 procent z ceny jízdenky příměstským autobusem.


Dopravu v Moravskoslezském kraji zajišťuje Arriva (26. listopadu 2017, Ondra Kašpárek).

Moravskoslezský kraj: Slevy platí všude mimo Ostravu, Opavu a Orlovou

A na nové slevy se připravil také Moravskoslezský kraj se svým systémem ODIS. V krajském tarifu se zcela ruší žákovské jízdné se slevou 62,5 procenta a studentské jízdné se slevou 25 procent. Nově se zavádí sleva 75 procent z plného jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tedy i o víkendech a školních prázdninách. Dále se zavádí stejná sleva pro občany starší 65 let. Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku tak zaplatí cestující nejvýše 25% z plného obyčejného jízdného.

Slevy se až na výjimky vztahují také na území měst vymezená příslušnou městskou tarifní zónou, kde je provozována městská hromadná doprava. Výraznou slevu tak využijí cestující v Havířově, Frýdku-Místku a Novém Jičíně. V Ostravě, Opavě a Orlové není možné slevy čerpat a žáci, studenti a senioři od 65 let musí počítat s běžným jízdným. Nové slevy se neposkytují ani u 24 hodinových a třídenní jízdenek. 


Slevy v největším rozsahu platí ve vlacích (1. září 2015, České dráhy).

Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na necelých šest miliard korun, přesně na 5,83 miliardy korun. Pro letošní rok půjdou na slevy peníze z nespotřebovaných výdajů ministerstev. "Stát bude dopravcům kompenzovat částku do výše komerčního jízdného. Ztráta je vždy vyčíslena z konkrétní ceny jízdenky, kterou by cestující zaplatil, pokud by slevu nedostal," doplnil závěrem ministr dopravy Dan Ťok. Kontroly budou zajišťovány mimo jiné prostřednictvím externích pracovníků, případně specializované firmy.

Původní termín k 10. červnu se nestihl

Původně měly slevy začít platit s červnovou změnou jízdních řádů, což potvrdil například Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK organizující dopravu v Libereckém kraji. Důvodem byla nutnost významného přepracování nabídky sortimentu jízdného v systémech integrované dopravy a vyjednání podmínek platnosti v jednotlivých provozech městské hromadné dopravy, které nový výměr Ministerstva financí do slev nezahrnul.


Slevy platí jak ve vlacích, tak v krajských autobusech (22. července 2015, Filip Vlček).

Česká republika teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Preferujete klasické linky trolejbusů pod trolejovým vedením a nebo jste spíše pro parciální trolejbusy mimo troleje?
 

Naši mediální partneři:

  20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!