Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Vybíráme napříč z krajů...

 Na Rail Business Days
ukáží první bateriový vlak

 Pražské metro důstojně
oslavilo 50 let provozu

 Pardubice od Škody koupily
další trolejbusy 32Tr

 Táborští strojvedoucí
se školí na RegioFoxech

TÉMA: Praha má s trolejbusy velkolepé plány

PRAHA - Trolejbusy mají v hlavním městě zelenou. Svědčí o tom nejen rozjezd již druhé trolejbusové linky, ale i velkorysé plány na rozvoj v dalších oblastech města. Do roku 2032 by mělo jezdit až 20 trolejbusových linek.

/TÉMA/ Březnovým Tématem měsíce jsou parciální trolejbusy v Praze. V průběhu měsíce se tak čtenáři dozví, kam až by měly trolejbusy do osmi let jezdit...


Trolejbusy připravené na výjezd na linku 59 (6. března 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Rozvoj trolejbusové dopravy v Praze je v těchto dnech tématem číslo jedna. Od 1. února jezdí v ostrém trolejbusovém provozu linka číslo 58 z Palmovky přes Letňany do Čakovic a Miškovic, která nahradila autobusovou stočtyřicítku. Od 6. března seznam trolejbusových linek doplnila linka číslo 59, která nahradila legendární linku číslo 119 mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm. A tento trend by měl v budoucnu také pokračovat, i když teď na čas zvolní a nebude to tedy každý měsíc s novou trolejbusovou linkou. 

Hlasujte v anketě Informačního portálu Vlčoun.cz vpravo

"V návaznosti na Klimatický plán hlavního města Prahy máme v různé fázi rozpracovanosti dalších 13 projektů elektrifikace městských autobusových linek a jejich proměny na trolejbusové a ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstské. Pokud se dopravnímu podniku podaří vysoutěžit zhotovitele, ještě letos bychom chtěli začít stavět infrastrukturu pro bateriové trolejbusy na lince 137 v trase Na Knížecí - Waltrovka," uvedl při slavnostním zahájení provozu trolejbusové linky číslo 59 na letiště náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. Doplnil, že zatímco dosud Praze patřilo ji v ČR poslední 14. místo. Po dokončení všech aktuálně připravovaných projektů by měla trolejbusová síť v Praze měřit přibližně 95 kilometrů.


Trolejbus SOR na lince číslo 58 v Letňanech (15. února 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Právě dopady na ekologii jsou důvody, proč se Praha rozhodla obnovit trolejbusovou síť. "Při plném provozu na autobusové lince číslo 119 vypravoval dopravní podnik za jeden pracovní den až 250 spojů v jednom směru. Její elektrifikací a proměnou na linku trolejbusovou ročně ušetříme až 690 tisíc litrů nafty a snížíme emise CO2 o bezmála 1300 tun, což je nejen velmi dobrá zpráva pro Pražany a životní prostředí hlavního města, ale důležitý krok k naplňování Klimatického plánu, kterým jsme se zavázali snížit emise nejen v sektoru veřejné dopravy o 45 procent do roku 2030," vysvětlila dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

Hlasujte v anketě Informačního portálu Vlčoun.cz vpravo

Nákup a zahájení pravidelného provozu trolejbusů na lince číslo 59 umožnil Dopravnímu podniku hlavního města Prahy vyřadit alikvotní počet nejstarších kloubových autobusů SOR NB 18 z let 2009 a 2010. Provozuschopné autobusy ve spolupráci s hlavním městem Prahou dopravní podnik nabídne partnerským dopravním podnikům na Ukrajině. "Vozy z linky číslo 119, které jsou novější, s normou Euro VI z roku 2018 s celovozovou klimatizací, využijeme samozřejmě na jiných autobusových linkách," dodala tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. 


Nová linka číslo 59 spojuje Veleslavín s Letištěm (6. března 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

První trolejbusová linka v pravidelném provozu pod číslem 58 vyjela v rámci zkušebního provozu symbolicky v sobotu 15. října 2022 u příležitosti 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5 let od zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici. Ostrý provoz po dobudování potřebné infrastruktury pak začal od ranního výjezdu 1. února 2024. Dopravní podnik nechal vybudovat celkem 11,234 kilometrů nového trolejového a 8 kilometrů napájecího vedení. Kromě toho osadil 289 trakčních stožárů, přičemž na většině trasy nahradil stávající sloupy veřejného osvětlení novými společnými stožáry, které slouží jak pro osvětlení, tak i pro trolejové vedení. Napájení trolejbusové tratě zajišťují tři měnírny: Prosecká, Letňany a Klíčov.

Únorový start trolejbusové linky číslo 58 nebyl bezproblémový. Kvůli provázanosti grafikonů s noční linkou číslo 911 byly na některé pořadí trolejbusové linky nasazovány autobusy. Pro nedostatek provozuschopných trolejbusů SOR TNS 18 pak byly na linku nasazovány stále ve větším počtu spíše autobusy, než trolejbusy. Dopravní podnik si sice všech 15 bateriových kloubových trolejbusů SOR TNS 18 převzal na konci roku 2023, ale s výhradami. Vozidla vykazovala dílčí závady či nedodělky a neměla některé průkazy způsobilosti, či další nezbytnou dokumentaci.

Čtěte také...
Trolejbusová linka číslo 58 zahájí ostrý provoz (vydáno 31. ledna 2024)
  (zdroj: www.vlcoun.cz)


Nová linka 59 nahradila autobusovou linku 119 (6. března 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Zatímco pilotní trolejbusová linka číslo 58 byla vybudována pro získání prvních zkušeností, u linky číslo 59 již byly investice konkrétnější. Pražský dopravní podnik vybudoval celkem 11,5 km trolejového vedení v úseku Nádraží Veleslavín - Terminál 3, které pokrývá zhruba polovinu celé trolejbusové trasy. Mezi zastávkami Terminál 3 a Letiště trolejbusy jezdí na baterii. V odstavech v obratištích na Letišti Václava Havla Praha vzniklo devět a na Nádraží Veleslavín tři nabíjecí stání, kde se trolejbusy mohou během své provozní přestávky nabíjet. Pro napájení trolejového vedení slouží celkem tři měnírny, a to kontejnerové v terminálu Nádraží Veleslavín a v obratišti na letišti a jedna zděná u tramvajové smyčky Dědina.

Kromě toho Dopravní podnik hlavního města Prahy vybudoval také nabíjecí infrastrukturu v garáži Řepy, odkud doposud vypravoval autobusovou linku číslo 119 a nyní také trolejbusovou linku číslo 59. Vzniklo zde 21 nabíjecích stání, a také nová kapacitní měnírna, která je již dimenzována pro předpokládané potřeby nabíjení s ohledem na další připravované rozšíření bateriových trolejbusů v této části Prahy. V budoucnu se totiž plánuje rozšíření nových trolejbusových tratí a nasazení parciálních trolejbusů na dosavadních autobusová linkách číslo 131, 137, 176 a 191.

Čtěte také...
Na pražské letiště vyjely tříčlánkové trolejbusy (vydáno 7. března 2024)
  (zdroj: www.vlcoun.cz)


Výjezd tříčlánkového trolejbusu z Nádraží Veleslavín (6. března 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Rozvoj trolejbusových linek v Praze je rozdělen na dvě etapy. Ta první počítá se zavedením osmi trolejbusových linek. Zatímco trolejbusové linky číslo 58 z Palmovky do Čakovic a 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště jsou již v provozu, s parciálními trolejbusy se počítá na lince číslo 51 v trase dosavadní linky číslo 131 z Hradčanské na Bořislavku, lince číslo 52 mezi Na Knížecí a Waltrovkou po trase linky číslo 137 s tím, že by vybrané spoje pokračovaly přes Nové Butovice až na Malou Ohradu, a dále také na lince číslo 53, která by měla nahradit linku číslo 176 v trase z Karlova náměstí na Stadion Strahov. Linka číslo 56 by měla v celé trase nahradit linku číslo 191, tedy z Letiště přes Dědinu a Vypich na terminál Na Knížecí. Jako trolejbus by měla jezdit také linka číslo 375.

Druhá etapa pak počítá s doplněním dalších dvanácti trolejbusových linek, které by měly nahradit autobusové linky číslo 112, 123, 124, 136, 139, 142, 149, 150, 157, 167, 174, 184 a 225. Podle tohoto plánu by tak do roku 2032 mělo být v provozu dvacet trolejbusových linek čísel 51 až 59, 62 až 64 a 66 až 69, na které by mělo vyjíždět okolo 250 trolejbusů různých délek. Z tohoto plánu je však nutné pravděpodobně odečíst linku číslo 59, která by tou dobou měla být již nahrazena kapacitní železniční dopravou. 

Stáhněte si...
- Schema trolejbusové dopravy a linek do roku 2026 si stáhněte zde
- Schema trolejbusové dopravy a linek do roku 2032 si stáhněte zde
  (zdroj: ROPID)


Linka číslo 58 spojuje Palmovku s Čakovicemi (15. února 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Jak je vidět, hlavní město to s trolejbusy myslí vážně a nebojí se odvážných plánů. Ze schémat je patrné, že se Praha hodlá s rozvojem parciálních trolejbusů zaměřit na lokality, kde dosud nevede tramvajová doprava a kam by se stavba tramvajových tratí příliš nevyplatila. S parciálními trolejbusy se tak počítá například v oblastech Jihozápadního města, respektive na levém břehu Vltavy. Rozvoj trolejbusové dopravy ale pokračuje ruku v ruce právě s rozšiřováním tramvajových tratí.

Hlasujte v anketě Informačního portálu Vlčoun.cz vpravo

Hlasujte v anketě Informačního portálu Vlčoun.cz, kterou najdete nahoře vpravo. Tentokrát se čtenářů ptáme, zda jste pro tradiční trolejbusovou dráhu nebo pro parciální trolejbusy umožňující jízdu bez trolejového vedení. V dalších článcích v rámci březnového Tématu měsíce se zaměříme na nejvíce problematické místo nové trolejbusové linky číslo 59 a na další informace ohledně historie i plánované budoucnosti trolejbusové dopravy v hlavním městě. 


Trolejbusy se postupně zařazují do provozu v Praze (6. března 2024, Vlčoun/Filip Vlček)

Česká republika teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Preferujete klasické linky trolejbusů pod trolejovým vedením a nebo jste spíše pro parciální trolejbusy mimo troleje?
 

Naši mediální partneři:

      
20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!