Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Výběrové řízení na nové dopravce je v ohrožení

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Královéhradecký kraj podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž bylo zrušeno výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy.

Vedení Královéhradeckého kraje stále doufá, že díky podanému rozkladu se zatím celé výběrové řízení jen zdrží. Zrušeno zatím nebylo...


Výběr dopravců zatím vůbec není jistý (4. února 2019, František Živnůstka).

"Královéhradecký kraj rozhodnutí považuje za zásadní a přelomové nejen pro jím zadávanou veřejnou zakázku, ale pro zadávání veřejných zakázek obecně. Úřad totiž zahájil řízení, přestože podnět podaný stěžovatelem neměl být vyřizován a v rozhodnutí dospěl k právnímu názoru, že úřad je oprávněn přezkoumávat hospodárnost veřejných zakázek a nastavení hodnotících kritérií. Kraj uvedené rozhodnutí považuje za věcně nesprávné, a i proto proti němu podal rozklad," vysvětlil první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

Veřejná zakázka řeší zajištění autobusové dopravy na území Královéhradeckého kraje pro příštích 10 let. Maximální cena celé zakázky je 7,7 miliardy korun. Kraj soutěž rozdělil na osm oblastí, pro které v minulých měsících vysoutěžil dopravce. Kraj si stojí za jím nastavenými hodnotícími kritérii jako věcně správnými a zajišťujícími udržitelnost a hospodárnost poskytování služeb v oblasti veřejné dopravy.

Úřad výběrové řízení zrušil v polovině září na základě námitky

Úřad na ochranu hospodářské soutěže výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji v letech 2020 až 2030 zrušil v polovině září na základě námitky jednoho z účastníků. V soutěži se kromě ceny za 1 kilometr při objednávaném rozsahu kilometrů hodnotila také cena za 1 kilometr v případě zvýšeného objemu kilometrů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní soutěž zrušil na základě námitky jednoho z účastníků soutěže, který poukazuje na to, že v případě objednání menšího objemu se vysoutěžená cena mění v nevýhodnou.


Dopravu dosud zajišťuje řada větších i menších dopravců (4. února 2019, František Živnůstka).

"Nevím, jakou logikou došla společnost podávající námitku i antimonopolní úřad k tomu, že hodláme objednávat objem nižší," řekl Červíček Úřad podle něj neposoudil skutečnost, že Královéhradecký kraj nepředpokládá snížení rozsahu dopravního výkonu, ale naopak počítá s jeho nárůstem. "Pokud by kraj nestanovil hodnotící kritéria tak, jak byla stanovena, vystavoval by se riziku, že při navýšení dopravního výkonu by nebyl schopen zajistit dopravní obslužnost, protože jakékoli navýšení dopravního výkonu by pro Královéhradecký kraj znamenalo enormní nárůst nákladů," vysvětlil.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle jeho názoru ve svém rozhodnutí zcela nesprávně interpretuje zákon o zadávání veřejných zakázek a navrhuje jiná hodnotící kritéria, což mu nepřísluší ani dle rozhodovací praxe soudů. Navrhovaná řešení navíc nejsou v praxi použitelná, a vedla by k neporovnatelnosti nabídek. Úřad se podle kraje navíc podaným podnětem ani neměl zabývat, neboť podnět podala osoba, která nepodala v téže věci námitky. Zákon o zadávání veřejných zakázek přitom výslovně stanovuje, že takový podnět se nevyřizuje.

Kraj podal rozklad, výběrové řízení tak zrušeno zatím není

"Rozhodnutí není pravomocné a veřejná zakázka tak zrušena není. Proti rozhodnutí se budeme bránit rozkladem. Bohužel dojde ke zdržení celého výběrového řízení. Prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže považujeme za zcela nepředvídatelné, nesprávné a naprosto nesmyslné. Jsme přesvědčeni, že ve druhém stupni bude úřad postupovat ustálenou rozhodovací praxí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dospěje k závěru, že Královéhradecký kraj při stanovení hodnotících kritérií nijak nepochybil," dodal v polovině září Martin Červíček.


Nové výběrové řízení počítá s rozdělením do osmi oblastí (27. června 2018, MÚ Broumov).

Královéhradecký kraj teď

zdroj: http://webcam.hkfree.org/

zdroj: http://portal.chmi.cz/

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

Redakce Hradec Králové:

208 kralovehradecky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček

Kontakt na redakci:
- kralovehradecky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!