Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Těžké začátky má ČSAD Vsetín snad za sebou

OPAVA - I po týdnu se ČSAD Vsetín stále potýká s problémy. Podle Koordinátora ODISu se ale situace výrazně zlepšila: zpoždění spojů jsou nižší, řidiči se seznamují s trasami, přetrvávají pouze problémy s odbavovacím zařízením.

Mezi důležitými podněty ze strany cestujících byla i nedoručitelnost emailů se stížnostmi na zpožděné spoje. To si Vlčoun.cz ověřil...


Autobusy ČSAD Vsetín u opavského východního nádraží (10. června 2019, Filip Vlček).

Prakticky první týden má za sebou ČSAD Vsetín, který na základě výběrového řízení nahradil dosavadního dopravce TQM na Opavsku a Vítkovsku. Zatímco v prvních dnech se nový dopravce potýkal s poměrně velkými komplikacemi, pátý pracovní den je situace diametrálně odlišná. "Spoje jezdí, respektive jsou vypravovány, jak mají. V prvních dnech podle očekávání docházelo na některých linkách ke zpožděním, způsobovaným zejména neznalostí prostředí, ale tento stav se rychle zlepšuje," potvrdil Informačnímu portálu Vlčoun.cz jednatel Koordinátora ODIS Aleš Stejskal.

Uklidnění situace doplnil Stejskal tvrzením, že v pátek dispečink ODISu registroval v zásadě standardní provozní režim obdobný, jako v jiných oblastech. Skutečnost, že se situace uklidňuje, potvrzuje i systém online polohy vozidel, který si v pátek v 7.30 hodin zkontroloval také Informační portál Vlčoun.cz. Zatímco v první pracovní den mapa v ranní špičce ukazovala přibližně pouze 20 vozidel na trase, v pátek bylo Opavsko a Vítkovsko pokryto přibližně 45 vozidly na trase.

Poruchy odbavovacího zařízení řeší Mikroelektronika

Denní vypravenost ČSAD Vsetín čítá celkem 53 vozidel, oproti online poloze vozidel tak stále část autobusů chybí. To ale neznamená, že vozy nejedou. Dopravce se od neděle potýká s poruchou odbavovacího zařízení. Řada jich nereaguje, a kvůli tomu nefunguje tak, jak by mělo. "Odesílání dat do online sledování vozidel stále nefunguje na sto procent. Problém je někde u společnosti Mikroelektronika, která hledá řešení," vysvětlil tiskový mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný. Ten také potvrdil, že v prvních dnech bylo zpoždění tak velké, že mnohdy vypadalo jako výpadek spoje. 


Především vesnice doplácely v prvních dnech na zpoždění (10. června 2019, Filip Vlček).

Nejen cestující, ale také TQM na svých facebookových stránkách ve čtvrtečním prohlášení mimo jiné zmínilo nedoručitelnost mailů se stížnostmi. "Ptáte se nás, na koho se máte v těchto záležitostech obracet se stížnostmi, když na telefonní lince uvedeném na jízdních řádech ČSAD Vsetín to nikdo nebere a e-maily adresované ČSAD Vsetín se vrací jako nedoručené," uvedlo TQM s odkazy na Krajský úřad Moravskoslezského kraje nebo na Koordinátora ODIS.

"Doručování emailové pošty jsem ve čtvrtek řešil s našim informatikem, vše bylo v pořádku nastaveno," potvrdil technický ředitel ČSAD Vsetín Jiří Hradil s tím, že maily směřované na adresu odopava@csadvs.cz vyřizují dispečeři z Opavy a na adresu odvitkov@csadvs.cz pak dispečeři z Vítkova. Informační portál Vlčoun.cz proto zkusil odeslat hned čtyři fiktivní stížnosti, aby si skutečnost tohoto tvrzení ověřil. A výsledek redakci překvapil. "V případě první fiktivní stížnosti byl email bez problémů doručen, o hodinu a půl později pak následovala také odpověď ze strany ČSAD Vsetín," uvedl zástupce šéfredaktora Informačního portálu Vlčoun.cz František Živnůstka. Podobná situace nastala také u dalšího mailu.

Stížnost? Pozor na chybu v zadávání mailové adresy

Zbylé dva maily se vrátily jako nedoručitelné. Vysvětlení je ale prosté, sama redakce totiž udělala při zadávání adresy překlep. "Neplánovaně jsme jako doručovací mail namísto odopava zadali nesprávně odoprava. Mailová adresa totiž může působit také tak, že je složena ze zkratky Opavská Doprava. Navrhli jsme proto ČSAD Vsetín vytvořit další mail s přesměrováním na správnou adresu," dodal Živnůstka s tím, že cestující s podnětem nebo stížností by měli zadávání správné mailové adresy věnovat zvýšenou pozornost. ČSAD Vsetín připustilo i možnost, že chybu může udělat i automatická oprava v mobilu.


Řidiči se seznamují s trasami i odbavovacím zařízením (10. června 2019, Filip Vlček).

Otazníky stále visí i nad plněním autobusů. To probíhá například v Ostravě, Krnově, Novém Jičíě a Olomouci. V průběhu týdne ale nastala situace, kdy vlivem zpoždění došlo k pozdnímu dojezdu autobusů na plničky mimo domluvený čas. Tady se pak autobusy ČSAD Vsetín potkaly s autobusy jiných dopravců, a musely zde čekat. Díky tomu mělo údajně dojít k vyčerpání CNG plniček v Plynární a Pustkovecké ulici v Ostravě a dopravce musel začít využívat plničku v areálu Dopravního podniku Ostrava v Martinově. Proti tomu se ale mluvčí ČSAD Vsetín ostře ohradil. "Obě plničky v Ostravě využíváme na maximum jejich kapacity, ale bez problémů," přiznal Miroslav Slaný. Stejně tak vyvrátil, že dopravce využívá plničku dopravního podniku. "Plničku v Martinově nevyužíváme," řekl. 

Začátek provozu ČSAD Vsetín přinesl mimo to další problém. Ze dne na den zmizely čtyři označníky u Východního nádraží v Opavě. "Ty přes noc na neděli odstranilo TQM," uvedl tiskový mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný. To je ale podle zdroje blízkého z TQM absolutní nesmysl. Podnět k přesunu zastávek autobusových linek TQM ze zastávky městské hromadné dopravy dal už v dubnu Městský dopravní podnik Opava. Následně Koordinátor ODIS rozhodl o tom, že žádosti vyhoví současně s tím, že další čtyři stanoviště sloučí do dvou. 

Označníky u Východního nádraží nechal odstranit KODIS

Podle interní komunikace, kterou má redakce Informačního portálu Vlčoun.cz k dispozici, je za odstraněním označníků právě Koordinátor ODIS. V komunikaci je totiž uvedeno, že ačkoli TQM navrhovalo pouze odstranění dvou označníků a ponechání zbylých dvou do nájmu společnosti ČSAD Vsetín, Koordinátor ODIS požadoval odstranění všech čtyř označníků. K tomu nakonec TQM přistoupilo během soboty 8. června. Koordinátor ODIS tento fakt nakonec potvrdil. "Označníky zmizely tak, že je TQM demontovalo, aby ČSAD Vsetín mohlo namontovat nové v provedení umožňující vyvěšení více jízdních řádů," vysvětlil jednatel Koordinátora ODIS Aleš Stejskal. O rozhodnutí Koordinátora ODISu ovšem současného dopravce ČSAD Vsetín patrně nikdo neinformoval.


Zpoždění v prvních dnech bylo až hodinové (10. června 2019, Filip Vlček).

Zatímco ČSAD Vsetín řeší provozní záležitosti, sociální sítě se plní stížnostmi. Například Klára Šebová na facebookových stránkách napsala, že řidiči ani neví, kudy mají jet. Nejednou se mě řidič zeptal, zda jede zrovna správně, a jednou dokonce úplně přejel konečnou zastávku," napsala Šebová. Další cestující pak upozornila na tentýž problém. "Nepřipravení řidiči neví, kudy jet a kde jsou zastávky. Vím, není to jejich chyba, byli sem ze dne na den povoláni," napsala Radka Mušíková. V této souvislosti se objevila také informace, že TQM údajně řidiče v přechodu k novému dopravci blokuje.

"Naše společnost neblokuje řidiče autobusů. Je zcela na nich, zda přejdou k novému zaměstnavateli, nikomu v tomto nebráníme," uvedlo TQM ve svém čtvrtečním prohlášení s tím, že řidiči TQM pouze nevyslyšeli nabídku nového dopravce z důvodů, které lze shrnout jako neatraktivnost nabídnuté práce a provozní nepřipravenost nového dopravce. Michal Scholz, ředitel osobní dopravy TQM minulý týden Informačnímu portálu Vlčoun.cz potvrdil, že přešla jen část řidičů. "Na Vítkovsku nám přešlo zhruba 85 procent řidičů, z Opavska pak přibližně 15 procent řidičů. V současné době nám tak zůstalo zhruba 70 řidičů," řekl Scholz.

ČSAD Vsetín uvítá místní, zatím si pomáhá řidiči z Karlových Varů či Plzně

K novému dopravci přešla většina řidičů z vítkovské pobočky TQM, na Opavsku jen zlomek. Díky tomu, že ČSAD Vsetín je součástí holdingu Z-Group, stáhl několik desítek řidičů z ostatních částí republiky. Na Opavsku tak mohou cestující potkat řidiče z Karlových Varů, Plzně nebo Liberce. "Samozřejmě bychom rádi preferovali místní řidiče, kteří by dále pokračovali ve své práci na svých trasách jako dosud. Pokud k nám ale někteří řidiči od TQM nechtějí přejít, samozřejmě je nemůžeme nutit," uvedl mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný. Dodal ale, že práci by pro řidiče určitě měli. 


Policie se soustředila na to, jak řidiči autobusů dodržují předpisy (10. června 2019, Filip Vlček).

Nového dopravce musela řešit také Městská policie Opava. Ta obdržela různé podněty ohledně nevhodného parkování autobusů ve městě v době přestávky. "Za zásadní problém momentálně považujeme odstavení autobusů na cyklostezce na Bílovecké ulici. Toto je nepřijatelné a jeden stojící autobus jsme vykázali. Dále je problém zajíždění autobusů do sídliště, aby se otočily, protože nejbližší možné místo pro otáčení je až kruhový objezd v Kylešovicích," uvedl ředitel Městské policie Opava Jiří Klein. Sama opavská radnice nyní hledá vhodné prostory, které by v oblasti Východního nádraží nebo Bílovecké poskytla dopravci ČSAD Vsetín pro otáčení autobusů.

Ke komplikované situaci převzetí autobusové dopravy na Opavsku a Vítkovsku se nakonec vyjádřil také majitel holdingu Z-Group, do kterého patří mimo jiné i ČSAD Vsetín, Zdeněk Zemek. Informačnímu portálu Vlčoun.cz řekl, že počáteční komplikace jsou zcela přirozené a běžné. "První týden nového provozu lze podle zkušeností ze všech oblastí, kde se měnil dopravce, očekávat komplikace spojené s rozjezdem nového provozu. Všude ve všech krajích a oblastech, kde začínal jezdit nový dopravce drobné porodní bolístky jsou a byly," řekl Zdeněk Zemek.

Zemek: Soutěže nikde nebyly tak vyhrocené, jako na Opavsku

V případě TQM ale připomněl jednu odlišnost. "Za pozornost stojí, že například v Moravskoslezském kraji, ať nechodíme daleko, se v poslední době vystřídala více než polovina autobusových dopravců a nikde nebyla soutěž tak vyhrocená, jako na Opavsku. Přitom na Opavsku nedochází k ničemu, co by nebylo při rozjezdu nového provozu novým dopravcem zcela běžné. To o mnohém vypovídá. Názor, proč tomu tak na Opavsku je, ať si udělá každý sám," uzavřel Zemek. 


Nová konečná v Opavě je u Východního nádraží (10. června 2019, Filip Vlček).

Moravskoslezský kraj teď

zdroj: http://portal.chmi.cz/

zdroj: http://kamery.eabm.cz/

Počasí Ostrava - Slunečno.cz

Redakce Ostrava:

214 moravskoslezsky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Martin Kramer

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ostrava na youtube:

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!