Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Oprava tratě zatím běží podle harmonogramu

OLOMOUC - Opravovaný oblouk mezi ulicemi Brněnskou a Hraniční je již z poloviny opraven. Práce probíhají systematicky, a to tak, že se opraví nejprve jedna polovina tratě, a poté druhá.

To proto, aby mohl zůstat provoz na křižovatce bez velkých komplikací. Nyní je již část kolejí opravované trati vyměněna...


Dělníci na opravované křižovatce (21. března 2017, Lukáš Procházka).

Opravy začaly již v pondělí 13. března a budou trvat až do 28. března včetně. V tuto chvíli jsou již práce v polovině stanoveného času, a proto není divu, že je už polovina opravovaného oblouku mezi ulicemi Hraniční a Brněnská opravena.

V prvních dnech oprav se musel pomocí sbíječek odstranit beton, který byl mezi kolejemi. Vzhledem k tomu, že tato fáze oprav se musí dělat důkladně a není to lehká záležitost, odstraňování betonu trvalo velice dlouho. Další fáze spočívala v rozdělení jednotlivých kolejnic a jejich následného oddělení od pražců. Tato část oprav byla nejen nejlehčí, ale také i nejkratší. Během těchto dvou fází byly na staveniště dopraveny nové kolejnice i nové pražce.


Pohled na dočasné napojení staré a nové tratě (21. března 2017, Lukáš Procházka).

Zkraje týdne byla již třetina starých kolejí vyměněna za koleje nové, a to ve směru z ulice Hraniční. Vhledem k tomu, že ne všechny pražce byly nepoužitelné, sem tam se mezi pražci novými objeví pražec původní. Již opravený úsek tratě byl tou na opravu nejlehčí částí, protože se pražce pouze zamaskují kamínky.

Koleje, které vedou přes jednu z nejdůležitějších a nejrušnějších křižovatek v Olomouci jsou nyní pouze odkryty a jejich výměna se bude konat až v druhé polovině plánovaných oprav. Důležitou částí ve výměně těchto kolejí bude také následné zakrytí pražců betonem, aby mohla přes koleje přejíždět standardní silniční doprava.


Vytěžené pražce z prostoru křižovatky (21. března 2017, Lukáš Procházka).

Jelikož oprava tramvajové tratě znemožnila fungování tramvajových linek číslo 1, 4 a 6 v úseku Okresní Soud - Nová Ulice, musela být tato část tramvajové tratě nahrazena autobusovou linkou X4. Tramvajové linky číslo 1 a 4 byly sloučeny v jednu okružní linku X1/4 a linka číslo 6 byla zrušena. 

Čtěte také...
- První výluka letos postihne trať na Novou Ulici (vydáno 8. března 2017).
  (zdroj: www.vlcoun.cz).


Náhradní dopravu zajišťují autobusy linky X4 (21. března 2017, Lukáš Procházka).

Nejen autobusová doprava je v těchto místech zkomplikovaná. Také řidiči automobilů se museli přizpůsobit těmto podmínkám. Silniční doprava funguje na ulici Brněnské bez větších komplikací. Z Olomouce a do Olomouce se dostanete bez problémů, stejně je tomu tak vjezd na ulici Hraniční. Ale pokud se chcete z Hraniční dostat do centra, musíte jet oklikou.

Je vidět, že při plánování těchto oprav opravdu mysleli na vše, protože provoz na ulici Brněnské je velice dobře promyšlen. Jak již bylo zmíněno, nejprve se opraví jedna polovina oblouku, poté druhá. O dalším postupu Vás bude Informační portál Vlčoun.cz své čtenáře průběžně i nadále informovat.


Vyměněny byly pražce i kolejnice (21. března 2017, Lukáš Procházka).

Olomoucký kraj teď

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam1/out.jpg

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam3/out.jpg

Počasí Olomouc - Slunečno.cz

Redakce Olomouc:

212 olomoucky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček

Kontakt na redakci:
- olomoucky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Olomouc na youtube:

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!