Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Dělníci z třídy 1. máje již demontovali kolejnice

OLOMOUC - Rekonstrukce 400 metrů dlouhého úseku ulice 1. máje pokračuje podle plánu. Zatímco minulý týden ještě probíhala demontáž kolejí, nyní už se práce podle harmonogramu soustředí do podzemí.

Práce by měly skončit začátkem listopadu. Do té doby bude postavena nová kanalizace, chodníky, vozovky i tramvajová trať...


Práce na demontáži kolejiště v ulici 1. máje (22. dubna 2017, Filip Vlček).

V průběhu minulého týdne probíhala demontáž kolejiště v části ulice blíže k centru města. Zatímco ve spodní části byly koleje již demontované a odstraněné, v horní části probíhalo teprve jejich rozřezávání a postupný odvoz. Trakční trolejové vedení bylo odstraněno ihned po převzetí staveniště. Zmizela také dlažba z vozovky a obrubníky. Samotné staveniště je obehnáno plotem, aby byla minimalizována možnost zranění chodců.

V rámci harmonogramu, který se zatím daří dodržet, probíhala také sondáž inženýrských sítí, v jakém jsou technickém stavu. V celém úseku stavby pak bude prováděn archeologický průzkum. Samotné tramvajové tratě se teď rekonstrukce přímo dotýkat nebude, práce se soustředí především spíše na inženýrské sítě.


Odtěžení asfaltu v prostoru kolejiště před jeho demontáží (22. dubna 2017, Filip Vlček).

V následujících týdnech budou probíhat práce na zastaralém vodovodním řádů, propojování vodovodních přípojek a začátkem června pak proběhnou tlakové a hygienické zkoušky. V rámci přípravy na pokládku nové tramvajové tratě bude probíhat také budování přípojek k budoucím tramvajovým zastávkám. Harmonogram počítá také nutnou přípojku kabelu k přeložené kameře Městské policie Olomouc.

Až do konce září budou průběžně pokračovat také zemní práce. Po odstranění horních vrstev vozovky i chodníků bude položena nová geotextilie, na kterou budou zpět pokládány konstrukční vrstvy. Na své místo se postupně vrátí také obrubníky chodníků, které nyní chybí a chůze po chodníkách je komplikovanější. Kompletní dokončení rekonstrukce se předpokládá 7. listopadu. Majitelé dotčených nemovitostí, provozoven a občané jsou o výlukách, etapách výstavby, možnostech zásobování a dalších omezeních z důvodu stavby informováni přímo zástupci stavby.


Pohled do rozkopané ulice 1. máje (22. dubna 2017, Filip Vlček).

Informační portál Vlčoun.cz sleduje průběh rekonstrukce, která výrazným způsobem dlouhodobě zasahuje do života Olomoučanů. Průběžně tak aktualizujeme souhrnný speciál na adrese rekonstrukce1maje.vlcoun.cz, kde čtenáři najdou jak průběh rekonstrukce, tak i aktuální dopravní omezení. 

Čtěte také...
- Speciální příloha Informačního portálu Vlčoun.cz (vydáno 10. dubna 2017).
  (zdroj: www.vlcoun.cz).


Míjení zvláštních tramvajových linek X3 a X4 (24. dubna 2017, David Stareček).

Dopravní situace se v centru hanácké metropole stabilizovala. Kromě silniční uzavírky rekonstrukce vyřadila také jednu ze dvou tramvajových spojnic hlavního nádraží s centrem města. Dopravní podnik proto musel přeorganizovat provoz městské hromadné dopravy. Z ulic města tak na dlouhou dobu zmizely tramvajové linky číslo 2 a 6, které jsou zrušeny bez náhrady. 

Zrušenou linku číslo 3 nahrazuje výluková linka X3 v trase z Trnkovy přes Tržnici na Novou Ulici, linku číslo 4 pak nahrazuje linka X4, která je obousměrně odkláněna přes Tržnici a třídu Kosmonautů. V důsledku změny oběhů tramvají pak došlo ke změně jízdních řádů na zbývajících linkách číslo 1, 5 a 7. 


Náhradní autobusová linka X v zastávce U Dómu (24. dubna 2017, David Stareček).

Náhradní autobusovou dopravu v části vyloučeného úseku tramvajové tratě zajišťuje linka X v trase od Hlavního nádraží přes zastávky U Bystřičky a Žižkovo náměstí pouze do zastávky U Dómu, která je umístěna v dočasné zastávce na nábřeží Přemyslovců. Odtud se pak linka vrací zpět k Hlavnímu nádraží. "Úsek mezi zastávkami U Dómu - Náměstí Republiky - Náměstí Hrdinů a zpět nebude v době výluky obsluhován," upozornila již dříve tisková mluvčí Dopravní podniku města Olomouce Martina Krčová.

Stáhněte si...
- Informační leták o opatřeních během výluky si stáhněte zde.
- Jízdní řád zvláštní tramvajové linky X3 si stáhněte zde.
- Jízdní řád zvláštní tramvajové linky X4 si stáhněte zde.
- Jízdní řád náhradní autobusové dopravy si stáhněte zde.
  (zdroj: Magistrát města Olomouce a DPMO).


Výluková linka X4 v zastávce Fibichova (24. dubna 2017, David Stareček).

Olomoucký kraj teď

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam1/out.jpg

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam3/out.jpg

Počasí Olomouc - Slunečno.cz

Redakce Olomouc:

212 olomoucky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček

Kontakt na redakci:
- olomoucky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Olomouc na youtube:

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!