Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Třída 1. máje už má koleje, oprava pokračuje

OLOMOUC - Rekonstrukce centrální třídy 1. máje v Olomouci postupně pokračuje. Zatímco úřady si přehazují kauzy okolo sloupů trolejového vedení a přemístěné zastávky U Dómu, dělníci spějí do finále.

Koleje jsou již položeny v celé délce opravovaného úseku, tramvaje po nich ale ještě nejezdí. Probíhá pokládka štěrku...


Pokládka kolejí je dokončena, teď se štěrkuje (18. srpna 2017, Filip Vlček).

Náročná investiční akce jede zatím podle plánovaného harmonogramu. Mezi viditelné činnosti a novinky patří především pokládka tramvajových kolejí v celé délce rekonstruovaného úseku. Dělníci v minulých dnech prováděli štěrkování kolejiště, na které bude následně pokládána definitivní vrstva asfaltu. Vztyčené byly také sloupy trolejového vedení, které se ovšem staly terčem kritiky Národního památkového ústavu.

Právě ten nesouhlasil s umístěním sloupů trolejového vedení. "Celý projekt rekonstrukce třídy 1. máje následně posuzovaný v rámci správního řízení vedeného Magistrátem města Olomouce v roce 2010 vyhodnotil z pohledu zájmů státní památkové péče jako neakceptovatelný," uvedl Vlastimil Staněk, pracovník vztahů k veřejnosti. Dodal, že i přes tuto skutečnost bylo k záměru rekonstrukce třídy 1. máje Magistrátem města Olomouce vydáno souhlasné závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče.


Koleje jsou již položené v celé délce ulice (18. srpna 2017, Filip Vlček).

V těchto dnech se tak dělníci soustředí na pokládku dlažby chodníků. Zatímco v uplynulých týdnech byla dokončena pokládka chodníků ze žulových desek v místě napojení ulice Kosinovy do ul. 1.máje po obou stranách této křižovatky, tak v následujících dnech bude prováděna pokládka v ulici Komenského, dále před hotelem Palác, včetně zádlažby ostrůvku před hotelem a od poloviny září také v místě napojení ulic Wurmova a Dómská do ulice 1.máje.

Postup pokládky bude probíhat současně ve směru k hotelu Palác a směrem k náměstí Republiky. Souběžně s pokládkou dlažby v komunikaci a tramvajové trase budou realizovány pokládky chodníků ze žulových desek.


Linka X spojuje zastávky Hlavní nádraží a U Dómu (18. srpna 2017, Filip Vlček).

Otazníky visí také okolo změny polohy tramvajové zastávky U Dómu, které měl podle médií posuzovat Drážní úřad. To se ale nezakládá na pravdě, protože posuzování umístění zastávek nespadá do kompetence Drážního úřadu, ale konkrétního stavebního úřadu v konkrétních městech.

"Posunutí zmíněné tramvajové zastávky bylo povoleno speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, tedy přímo Magistrátem města Olomouc jako součást průběžného chodníku. Tato skutečnost byla přezkoumána i nadřízeným orgánem magistrátu, tj. Krajským úřadem Olomouckého kraje," uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. Drážní úřad vykonává správní činnost dle zákona o dráhách, působí tak mimo jiné jako speciální stavební úřad pro dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální. O umístění tramvajové zastávky však, je-li součástí průběžného chodníku, rozhoduje místně příslušný úřad, v tomto případě Magistrát města Olomouce.


Pohled směrem do centra k Náměstí Republiky (18. srpna 2017, Filip Vlček).

O umístění 9 kusů trakčních sloupů, jejichž pozice je kritizována při průhledech ulicí, bylo rozhodnuto pravomocným územním rozhodnutím z roku 2011 vydaným obecným stavebním úřadem, opět tedy Magistrátem města Olomouce. "Stavební povolení vydané Drážním úřadem na umístění sloupů nic nezměnilo," dodal závěrem mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Dlouho diskutovaná a oddalovaná rekonstrukce tramvajové tratě v ulici 1. máje byla zahájena s několika měsíčním zpožděním letos na jaře. Během investiční akce v hodnotě 80 milionů korun budou opraveny inženýrské sítě, silnice a chodníky, dojde ale také na položení zbrusu nové tramvajové tratě včetně stožárů trakčního vedení. Ty se v posledních týdnech ale staly terčem kritiky Národního památkového ústavu v Olomouci.

Čtěte také...
- Téma: Rekonstrukce třídy 1. máje v Olomouci (vydáno 10. dubna 2017).
- Sloupy se do ulice 1. máje nehodí, míní ústav (vydáno 29. července 2017).
  (zdroj: www.vlcoun.cz).


Krátká linka X2 jezdí mezi Náměstím Republiky a Palackého (18. srpna 2017, Filip Vlček).

Olomoucký kraj teď

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam1/out.jpg

zdroj: http://dopravavolomouci.cz/kam3/out.jpg

Počasí Olomouc - Slunečno.cz

Redakce Olomouc:

212 olomoucky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček

Kontakt na redakci:
- olomoucky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Olomouc na youtube:

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!