Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Plzeň požádá o dotaci na trať na Borská pole

PLZEŇ - Radnice požádá o dotaci na prodloužení tramvajové tratě na Borská pole. Celkové náklady činí 597 milionů korun, podpora z Operačního programu Doprava by měla představovat 375,552 milionu korun.

V současné době je dopravní obslužnost zajištěna především autobusy, okrajově s menším dopravním výkonem pak trolejbusy...


Křižovatka Klatovská a Kaplířova, nová trať povede doprava (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Projektem nové tramvajové tratě se radnice snaží již několik let vyřešit nevyhovující situaci, kdy expandující lokalitu Borská pole obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k Západočeské univerzitě v Plzni, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště.

"Na realizaci těchto projektů chceme získat dotace ze dvou zdrojů. Na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať to bude z Operačního programu Doprava, druhým zdrojem má být Integrovaný regionální operační program, z něhož chceme podporu na část nazvanou Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská," uvedl náměstek Pavel Kotas. Celkové náklady na přestupní uzel by měly činit zhruba 64 miliony, z toho výše uznatelných nákladů je odhadnuta na 47,8 milionu korun.


Lávka pro pěší na pilířích pro budoucí tramvajový most (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Součástí projektu jsou vedle samotné tramvajové trati včetně doprovodné infrastruktury v podobě zastávek a měnírny také úprava řady komunikací v ulicích Klatovská, U Borského parku, Kaplířova, U Letiště, parkoviště u úřadu práce, a dále úprava kanalizace, vodovodu, plynovodu, horkovodu, silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Chybět nebude ani světelné signalizační zařízení nebo veřejné osvětlení.

Lokalita Borských polí má zhruba 350 hektarů. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, polyfunkční administrativní domy, bytové domy a univerzitní komplex. Území bylo do roku 2011 obsluhováno pouze autobusy, poté přibyla jedna linka trolejbusu.


Pohled do Kaplířovy ulice směrem k současné smyčce Bory (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Největší objem cestujících je na zastávkách poblíž křižovatky ulic Klatovská, Kaplířova a U Borského parku. Přesun cestujících mezi linkami tramvajové, autobusové MHD a autobusové veřejné linkové dopravy se odehrává převážně přes silnici I/27, která je zatížena osobní automobilovou dopravou.

Tramvajová trať dopravě výrazně uleví

Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5.00 do 21.00 hodin v jednom směru je zhruba 6300 osob, z nich ve směru z Bor přijíždí 3900 osob a ve směru z centra pak 2400 osob. Dále v trase Bory - Západočeská univerzita přijíždí 1900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná. Většina cestujících je nucena k dosažení cíle kombinovat několik spojů a dopravních prostředků.


Trať povede před budovou FAV ZČU, za ní bude točna (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Plzeňský kraj teď

zdroj: http://plzen.cz/

zdroj: http://www.chmi.cz/

Počasí Plzeň - Slunečno.cz

Plzeň na youtube:

Redakce Plzeň:

210 vysocina
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Jakub Klimeš

Kontakt na redakci:
- plzensky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!