Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Tramvaj na Borská pole vyjede již za dva roky

PLZEŇ - Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o dílo na prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Nová 1,3 kilometru dlouhá trať bude vybudována za téměř půl miliardy, tramvaje sem vyjedou za dva roky.

Součástí projektu je také vybudování nového terminálu městské hromadné dopravy v Dobřanské ulici, ale i další práce...


V těchto místech se bude napojovat nová trať (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Stavbu zrealizuje dodavatelské konsorcium slovenských společností TSS Grade a Doprastav a české společností Doprastav CZ, které zvítězilo ve dvoukolové soutěži, a to za částku 479,8 milionu korun bez DPH. Na Borská pole by mohla tramvaj začít jezdit koncem roku 2020. "Město Plzeň projekt a stavbu připravovalo několik volebních období, do získání pozemků dalo kolem 170 milionů korun. Dlouhodobě posilujeme městskou hromadnou dopravu, investujeme do ní nemalé prostředky a toto je pokračováním strategie. Tramvaj je nejrychlejším dopravním prostředkem, co se týká osobní přepravy, v souvislosti s touto investicí předpokládáme proto další rozvoj Borských polí," uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Nabídku do zadávacího řízení podalo pět firem, vítězná nabídka je o zhruba 16,3 milionu korun nižší, než byl městem stanovený limit. "Smlouvu chceme podepsat co nejdříve, také předat staveniště, aby se mohlo začít pracovat koncem srpna či začátkem září. Akce potrvá dvě stavební sezony, v roce 2020 by mělo být hotovo," uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Na novém úseku trati vzniknou tři zastávky.

Původní točna tramvají na Borech později zanikne

"Kromě trati a nového terminálu v Dobřanské ulici je součástí projektu také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská - Kaplířova - U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova - Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště," přiblížil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic, který má za město projekt na starost.


Dopravu na Borská Pole zajišťují zatím převážně autobusy (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Stavba tramvajové trati má pomoci vyřešit dopravní situaci v expandující lokalitě Borská pole. Lokalitu zatím obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště. Lokalita Borských polí má zhruba 150 hektarů. Území prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, administrativní domy, bytové domy a univerzita.

Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5.00 do 21.00 hodin v jednom směru je zhruba 6300 osob, z nich ve směru z Bor přijíždí 3900 osob a ve směru z centra 2400 osob. "Dále v trase Bory - Západočeská univerzita přijíždí 1900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná. Většina cestujících je dosud nucena k dosažení cíle kombinovat několik spojů a dopravních prostředků," doplnil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Důležitý přestupní terminál u úřadu práce

"Pro město je klíčová nejen trať, ale také přestupní terminál u úřadu práce, ten nově umožní přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky MHD v Plzni, což zlepší dostupnost Plzně pro studenty Západočeské univerzity i zaměstnance pracující v průmyslové zóně Borská pole a sníží počet aut dojíždějících do Plzně," dodal Petr Náhlík. Městu se na akci podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 60 procent nákladů.


Lávka pro pěší uložena na pilířích tramvajového mostu (31. ledna 2018, Jakub Klimeš).

Plzeňský kraj teď

zdroj: http://plzen.cz/

zdroj: http://www.chmi.cz/

Počasí Plzeň - Slunečno.cz

Plzeň na youtube:

Redakce Plzeň:

210 vysocina
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Jakub Klimeš

Kontakt na redakci:
- plzensky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!