Get Adobe Flash player

Metro v centru Prahy nahradily autobusy XC

Oprava výhybky u stanice I.P.Pavlova byla příčinou, proč od pátku 6. dubna (od cca 21.00 hodin) do ukončení denního provozu v pondělí 9. dubna nejezdilo metro na trase C mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání. 

Cestující proto museli přestupovat na autobusy náhradní dopravy označené jako linka XC jezdící přibližně v minutových intervalech.


První souprava metra ve směru od Letňan končící na Muzeu. Foceno 6. dubna 2012.

Ačkoli byl počátek výluky provázen zmatky v informování cestujících, její průběh byl nakonec klidný.

Dopravní podnik hlavního města Prahy vydal, tak jako u každé výluky, informační letáček s údaji o úseku s přerušeným provozem, schematem i výčtem zastávek náhradní dopravy. Bohužel zde zapůsobil tiskařský šotek, a tak se z pátku 6. dubna stal čtvrtek.

Po urgencích ze strany cestujících byl "čtvrtek" z letáčků odstraněn. Lihovkou jej škrtali dozorčí stanic metra.


Rozdílné verze letáků. Vpravo špatný, vlevo správný. Foceno 7. dubna 2012.

Pojďme se ale vypravit na virtuální projížďku. Provoz ve stanicích I. P. Pavlova a Vyšehrad byl ukončen v pátek před 21.00 hodinou. Poslední spoje odtud odjely ve 20.55 hodin (z I. P. Pavlova směr Letňany) respektive ve 20.59 hodin (z Vyšehradu směr Háje).

V tuto chvíli jsou již na trase první spoje náhradní dopravy XC, která jezdí z Pražského povstání přes Vyšehrad, I. P. Pavlovu a Muzeum do stanice Hlavní nádraží. První spoje vyjely ve 20.54 hodin (z Pražského povstání) a 20.57 hodin (od Hlavního nádraží).


Vlak ve stanici Hlavní nádraží jedoucí po nesprávné koleji. Foceno 6. dubna 2012.

V tomto okamžiku se trasa C rozdělila na dva samostatné provozní úseky.

Metro trasa C (část 1):
LETŇANY - ... - Florenc - Hlavní nádraží - MUZEUM

Metro trasa C (část 2):
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
- Pankrác - ... - Háje


Jeden z prvních autobusů náhradní dopravy XC. Foceno 6. dubna 2012.

Vlaky z Letňan jedou po správné koleji do stanice Florenc, kde přes kolejové křížení za stanicí přejíždí na nesprávnou kolej, po které dojedou až do stanice Muzeum. Zde vlaky končí a pokračují zpět do stanice Florenc a dále do Letňan.

Soupravy ve směru od Hájů končí jízdu s cestujícími na Pražského povstání, odkud pokračují dále za výhybku za stanicí. Ta totiž umožňuje zpětný přejezd na kolej směr Háje.


Kloubový autobus SOR linky XC v zastávce Muzeum. Foceno 6. dubna 2012.

Stavbaři opravovali rozjezdovou výhybku u stanice I. P. Pavlova. Z ní vede kolejová spojka, ze které je možný přejezd z trasy C na trasu A. Případný přesun vadných souprav do depa z "letňanské" větve tak byl možný pouze po druhé koleji (z Letňan na Háje).


Informační tabule u koleje, ke které tři dny nepřijel jediný vlak. Foceno 7. dubna 2012.

Po odjezdu posledních předvýlukových souprav se také změnil režim v některých stanicích metra. Stanice I. P. Pavlova a Vyšehrad byly pro cestující zcela uzavřeny a ve stanicích Muzeum a Hlavní nádraží byla v provozu pouze první kolej (směr Florenc).

Ve stanicích se objevili informátoři, kteří cestující odkazovali na náhradní dopravu.


Zastávka Pražskévo povstání pro linku XC směr Hlavní nádraží. Foceno 7. dubna 2012.

Náhradní autobusová doprava byla zajištěna přibližně čtyřicítkou kloubových autobusů ze všech pěti garáží dopravního podniku.

Náhradní doprava XC:
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Muzeum - I. P. Pavlova - Vyšehrad - PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

Kompletní jízdní řády metra C a náhradní autobusové dopravy XC najdete ke stažení v závěru článku.


Z výstupní zastávky do obratiště manipuluje Karosa ev.č. 6362. Foceno 7. dubna 2012.

Převahu měly kloubové autobusy SOR, ale našlo se tady i několik pořadí obsluhovaných kloubovými Karosami. Standardní autobusy na linku XC vypravovány, především z kapacitních důvodů, nebyly.

Systém náhradní dopravy byl plánován tak, že od každého metra odjedou 3 autobusy a před příjezdem dalšího metra pojede ještě jeden vůz. Interval tak měl být 3 až 4 minuty. V praxi to ale dopadlo tak, že busy odjížděly v přibližném intervalu 1 až 2 minuty.


Nad uzavřenou stanicí Vyšehrad projíždí autobus XC. Foceno 7. dubna 2012.

Zajímavostí také bylo, že poslední tři spoje náhradní autobusové dopravy XC již nenavazovaly na pokračující spoje metra.

Za zmínku stojí také porovnání jízdních dob metra a autobusu náhradní dopravy. Podle jízdního řádu metro urazí úsek Hlavní nádraží - Pražského povstání za 7 minut, autobusy ten samý úsek projedou za 9 minut.


Důkladný informační systém včetně žlutého podbarvení linky. Foceno 7. dubna 2012.

Důsledně se dopravní podnik soustředil také na informace poskytované akusticky. Informace o zkrácení spoje nebo přestupu na náhradní dopravu tak zněly ve vlacích metra, v tramvajích i autobusech náhradní dopravy.


Informační stojany byly takřka na každém rohu. Foceno 7. dubna 2012.

Nejvíce informací bylo zajištěno tradičně v prostorách metra. "Tento vlak končí jízdu ve stanici Pražského povstání," nebo třeba "Vlak, který přijede do stanice, končí ve stanici Muzeum." To jsou hlášení, která zněla metrem o víkendu minutu co minutu.


Autobusy náhradní dopravy u zastávky Pražského povstání. Foceno 7. dubna 2012.

Stáhněte si...
- Staniční hlášení o probíhající výluce metra si stáhněte zde.
- Staniční hlášení o příjezdu soupravy směr Muzeum si stáhněte zde.
- Staniční hlášení o pobytu soupravy směr Muzeum si stáhněte zde.
- Staniční hlášení o příjezdu soupravy směr Letňany si stáhněte zde.
- Staniční hlášení o pobytu soupravy směr Letňany si stáhněte zde.


Vlaky ve směru od Hájů končily ve stanici Pražského povstání. Foceno 7. dubna 2012.

Cestujícím v orientaci výrazně pomáhaly také čelní informační panely na soupravách metra i vnitřní informační systém, který reflektoval na změny v provozu. Společně s tím pak byl k dispozici také akustický informační systém.


Na dopravu na místě dohlíželí také dispečeři. Foceno 7. dubna 2012.

Stáhněte si...
- Vlakový rozhlas: Příští stanice Muzeum, přestup na linku A. Tento vlak končí jízdu ve stanici Muzeum + doplňková informace.
- Vlakový rozhlas: Muzeum. Konečná a přestupní stanice. Prosíme, vystupte + doplňková informace.
- Vlakový rozhlas: Příští stanice Pankrác. Tento vlak končí jízdu ve stanici Pražského povstání.
- Vlakový rozhlas: Pražského povstání. Konečná stanice, prosíme, vystupte + doplňková informace.


Do výstupní zastávky Hlavní nádraží přijel autobus XC. Foceno 7. dubna 2012.

Důraz na informace byl kladen také v povrchové dopravě. Náhradní autobusová doprava byla řádně označena linkou "XC" a patřičnou cílovou zastávkou s dodatkem "NÁHRADNÍ DOPRAVA" v inverzním provedení.

Velice propracovaný systém usnadnil cestujícím po Praze přepravu z bodu A do bodu B, neboť je podobně jako při jiných výlukách, velmi intuitivní. Navíc stanice metra i zastávky povrchové dopravy jsou vybaveny trvalým informačním systémem navádějícím na náhradní dopravu.


Po Nuselském mostě projížděly autobusy XC poměrně plynule. Foceno 7. dubna 2012.

Stáhněte si...
- Hlášení o přestupu na metro až v zastávce Hlavní nádraží si stáhněte zde.


K ulici 5. května najíždí autobus XC a míří k zastávce Vyšehrad. Foceno 7. dubna 2012.

Ve stanicích metra i na zastávkách náhradní autobusové dopravy byly kromě informačních tabulí k dispozici také informátoři, kteří cestující usměrňovali k náhradní dopravě a zpět. Rozdávali také letáčky o výluce.

Informace o probíhající výluce cestující nalezli také na zastávkách povrchové dopravy v okolí metra trasy C.


Informační letáky na zastávkách byly samozřejmostí. Foceno 7. dubna 2012.

K dočasné úpravě musel Dopravní podnik hlavního města Prahy přistoupit v zastávce Muzeum ve směru k Hlavnímu nádraží. Zastávka náhradní dopravy je totiž umístěná na poměrně úzkém nástupišti tramvajové zastávky. Ta je navíc uzpůsobena, aby bylo odstranění zábradlí snadné.

Dopravní dispečink byl prakticky od ranního výjezdu po večerní provoz na místě a na situaci dohlížel.


Míjení autobusů XC s tramvajemi u Pražského povstání. Foceno 7. dubna 2012.

Společně s výše popisovanými změnami bylo nutné také upravit provoz pravidelných linek. Linky AE (Letiště Ruzyně - Hlavní nádraží) a 291 měly dočasně přesunuté zastávky Hlavní nádraží a I. P. Pavlova.

Na tramvajových linkách číslo 5, 9, 10, 11, 16, 18, 22 a 26 pak byla vyhlašována informace o přerušení provozu metra.


Zastávka Vyšehrad s vozem SOR ev.č. 6718. Foceno 7. dubna 2012.

Stáhněte si...
- Jízdní řád metra trasy C (souhrnný) si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)
- Jízdní řád metra trasy C ze stanice Letňany si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)
- Jízdní řád metra trasy C ze stanice Háje si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)
- Jízdní řád NAD XC (souhrnný) si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)
- Jízdní řád NAD XC ze zastávky Pražského povstání si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)
- Jízdní řád NAD XC ze zastávky Hlavní nádraží si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Nástupní zastávka Hlavní nádraží a odjíždějící spoj XC. Foceno 7. dubna 2012.

Plánovaná výluka trvala do ukončení denního provozu v pondělí 9. dubna. Od úterního ranního výjezdu byl provoz metra C opět organizován podle platných jízdních řádů, provoz náhradní autobusové dopravy XC byl ukončen.


Autobus XC s panoramatem Nejvyššího státního zastupitelství. Foceno 7. dubna 2012.

Výluky organizované pražským dopravním podnikem jsou vždy na velmi vysoké úrovni. Vyjma prvních okamžiků bezprostředně po zahájení výluky jsou cestující s omezením seznámeni nebo se s ním v krátkém čase seznámí přímo v terénu.

Dopravnímu podniku hlavního města Prahy patří velký dík za výbornou organizaci velikonoční výluky metra!


Do výstupní zastávky Pražského povstání přijelo další XC. Foceno 7. dubna 2012.

Praha teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Redakce Praha:

201 praha
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Michal Fořt
- Jakub Lachout
- Ondra Kašpárek
- Vojta Beneš
- Antonín Jelínek

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Je správné, že stát nabízí rychlíkové železniční linky soukromým dopravcům?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!