Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Terminál Černý Most: Brzy nové lavičky i koše

PRAHA - Rekonstrukce terminálu Černý Most, který je dlouhodobě v neutěšeném stavu, je zase blíže realizaci. Pražští radní totiž jmenovali Marka Vetýšku jako koordinátora úprav, a to zvláště kvůli složité koordinaci prací.

Bude mít na starosti dílčí krátkodobé a střednědobé úpravy jako nový informační systém, kvalitní mobiliář a zajištění údržby terminálu...


Terminál Černý Most je v neutěšeném stavu (24. října 2020, Filip Vlček)

"Dopravní terminál na Černém Mostě využije každý den přes padesát tisíc cestujících, kteří přestupují mezi metrem B a autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. Jeho současný stav naneštěstí takové vytíženosti vůbec neodpovídá, zčásti i proto, že periferním lokalitám nevěnoval nikdo pozornost, a tak jsou dlouhodobě podfinancované. Již jsme zde začali stavět objektové P+R parkoviště pro 880 vozidel a těším se, že nový koordinátor pomůže z omšelého přestupního místa vybudovat moderní dopravní terminál, který přispěje k celkové kultivaci této lokality," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Hlavní město přitom již delší dobu řeší ne zcela ideální stav dopravního terminálu Černý Most. Nový koordinátor Marek Vetýška, kterého pražští radní jmenovali, bude zajišťovat mimo jiné komunikaci mezi různými vlastníky pozemků a budov a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který garantuje dlouhodobou koncepční studii. Praha se neutěšenou situaci ohledně dopravního terminálu Černý Most chystá řešit ve dvou časových rovinách.


Velkolepá architektura se spojila s neefektivními pěšími cestami (24. října 2020, Filip Vlček)

Koordinátor se v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu zaměří na řešení některých problémů tohoto dopravního uzlu dílčími opatřeními. V dlouhodobém měřítku jsou zvažovány výrazné stavební úpravy spojené s demolicemi a novostavbami namísto opravy nefunkčních konstrukcí. Již v dubnu tohoto roku zadalo město připravit zadání koncepční studie, zhotovitel byl vybrán letos v září. Studie by měla být hotova v červnu příštího roku.

"Jmenování do funkce koordinátora vnímám jako možnost přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu tohoto významného přestupního uzlu a na tuto práci se těším. Již dnes máme k dispozici zásobník zhruba třiceti krátkodobých opatření, které bychom rádi realizovali prostřednictvím akčních plánů v rámci následujících dvou let. Některá opatření, jako intenzivnější úklid, oprava a natření zábradlí, výměna desek zastřešení nebo výměna podhledů již byla, nebo budou, v krátké době realizována," uvedl výčet nejbližších úprav Marek Vetýška.


Nový informační systém byl první vlaštovkou novinek (24. října 2020, Filip Vlček)

Práce se budou soustředit také na zajištění lepší informovanosti cestujících v podobě moderních informačních tabulí nebo na umístění praktičtějších laviček a košů. "Budeme se zabývat pohodlným umístěním kol a posvítíme si na ilegální reklamu, která omezuje pohyb cestujících. Pro příští rok také počítáme s rozsáhlejší rekonstrukcí lávek v návaznosti na výstupy architektonické studie. Zasadím se o to, aby cestující vnímali výraznou proměnu Černého Mostu co nejdříve to půjde," dodal Vetýška, nový koordinátor dopravního terminálu Černý Most.

Terminál Černý Most byl zprovozněn v roce 1998 v rámci stavby nové stanice metra na trase B. Komplikovaný architektonický návrh však vedl k postupné degradaci stavebních konstrukcí a složité údržbě, která se podepsala na celkovém stavu terminálu, který je přitom celoměstsky významným přestupním bodem mezi metrem, autobusy a parkovišti P+R. Jedno takové parkoviště nyní navíc v blízkosti terminálu i stanice metra vzniká.


Navíc zaostává také technický stav terminálu (24. října 2020, Filip Vlček)

Praha teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Redakce Praha:

201 praha
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Michal Fořt
- Jakub Lachout
- Ondra Kašpárek
- Vojta Beneš
- Antonín Jelínek

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!