Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Vybíráme napříč z krajů...

 Brno spustí prázdninové
kurzy pro řidiče tramvají

 Sezona turistických vlaků
u Prahy byla zahájena

 Ústí definitivně ukončilo
provoz trolejbusů 15Tr

 Rekonstrukce nádraží
na Teplicku skončily

Na trati 036 sviští vlaky po opravených kolejích

TANVALD - Po tříměsíční výluce byl v úterý 11. listopadu po 16. hodině obnoven provoz na rekonstruované trati 036 Liberec - Szklarska Poreba. Zejména stanice Smržovka a Tanvald prošly výraznou obnovou. 

Provedená rekonstrukce celé trati mezi Libercem a Tanvaldem stála 880 milionů korun a je srovnatelná s opravami koridorů.


Zastávka Lučany nad Nisou (20. listopadu 2014).

Původním záměrem vlastníka trati, SŽDC, s.o., bylo rekonstruovat celý, 27 km dlouhý úsek trati mezi Libercem a Tanvaldem, pro jeho neuspokojivý stav, který způsoboval nadměrné poškozování pojezdových částí motorových vozů řady 840, i snaha koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji KORIDu snížit na jedné z nejvytíženějších regionálních tratí v ČR interval ze 40 na 30 minut.

Vzhledem k dopravním komplikacím ve Vratislavicích nad Nisou, vzniklým rekonstrukcí tramvajové trati a přilehlé silnice I/14, byl letos modernizován jen úsek Jablonec nad Nisou - Tanvald. Zbývající úsek do Liberce projde opravou příští rok.


M240.021, Jabonecké Paseky s vlečkou do teplárny (17. dubna 2004).

Výluka mezi stanicemi Jablonec nad Nisou - Tanvald - Harrachov byla zahájena 5. srpna. Zároveň byla NAD zavedena i na trati 034 Smržovka - Josefův Důl. Na harrachovské trati zůstaly v provozu pouze mezistátní vlaky z Kořenova do Szklarské Poreby.

Pro naprosté uzavření uzlové stanice Tanvald byla o den později, 6. srpna, vyloučena vlaková doprava i na trati 035 Tanvald - Železný Brod v úseku Tanvald - Velké Hamry. Částečný provoz rekonstruovaného nádraží i obou železničních větví (do Harrachova a Železného Brodu) byl obnoven 6. října.


840.012, Jabonecké Paseky (20. listopadu 2014).

V Jablonci nad Nisou začíná rekonstruovaný úsek za přejezdem Pražské ulice a končí za stanicí Smržovka před nájezdem na zdejší viadukt. Obnovou prošly i všechny stanice v tomto úseku výjma zastávky Jablonec nad Nisou centrum, jež se sama o sobě poměrně nová.

Ve stanici Nová Ves nad Nisou byla ponechána jen jedna dopravní kolej s jednou manipulační kolejí pro vykládku uhlí. Ta se na dopravní trať napojuje pouze ve směru na Tanvald, čímž zde neznikla žádná možnost křižování vlaků, ačkoliv by zde pro třicetiminutový interval KORID potřeboval výhybnu. Zároveň zde není prozatím umožněn nástup a výstup cestujících, zastávkou vlaky jen projíždějí.


Původní podoba kolejiště ve Smržovce (17. dubna 2004).

V Jabloneckých Pasekách vznikl nový perón, posunutý dále od nádražní budovy. Původní ručně ovládané závory byly nahrazeny mechanickými. Teplárenská vlečka, napojující se na trať 036 přímo ve stanici, zůstala po obnově traťového tělesa odpojena, neboť je již léta nevyužita. Perón zastávky Lučany nad Nisou byl přemístěn z prostoru před nevyužívanou nádražní budovou o cca 150 m blíže k Jablonci před přejezd.Velkou proměnou prošla uzlová stanice Smržovka.

U libereckého zhlaví došlo k odstranění objektu vodárny, zároveň byl asanován skalnatý masiv nad stanicí. Původní čtyřkolejné uspořádání stanice bylo zredukováno na dvě (!) koleje. Byla ponechána pouze 1. a 4. kolej (označena jako 3), mezi nimiž se nachází velmi široký perón.


Současný vzhled stanice Smržovka  (20. listopadu 2014).

Nevýhodou 1. koleje navíc je, že vede těsně před staniční budovou, ze které přímo vychází úrovňový přechod kolejí, takže zde hrozí zachycení chodců vlakem. Mezi těmito dvěma kolejemi se na tanvaldské straně nachází ještě krátká, koncová kolej č. 2, určená pro vlaky do Josefova Dolu, které obsluhuje Regionova řady 814.

Tanvaldské zhlaví bylo značně rozšířeno. Původně se za zhlavím nacházel ve skalním zářezu krátký cca 80m dlouhý jednokolejný úsek, po kterém následovala výhybka na Tanvald a Josefův Důl. Po rozšíření zářezu zde byly nově položeny dvě koleje s propojkami, umožňující souběžnou jízdu vlaků do obou směrů.


Smržovka. Vpředu vlak do Josefova Dolu, v pozadí Os z Tanvaldu (20. listopadu 2014).

Úsek Smržovka - Tanvald byl zrekonstruován jen zčásti, neboť se zde již několik opravených úseků z předchozích let nacházelo. V zastávce Smržovka dolní nádraží byla pro nepotřebnost odstraněna 1. a 3. kolej, čímž došlo i k odpojení pozoruhodné vlečky s točnou do přilehlého skladu uhlí.

Podobně jako nádraží ve Smržovce prošla radikální proměnou uzlová stanice Tanvald. Původní počet sedmi kolejí byl zredukován na pět a vznikly zde dva velké peróny, které jsou z větší části posunuty dále od staniční budovy. Nevýhodou se jeví rozpojování vlaků v oblouku, ke kterému bude docházet v novém GVD 2015, neboť část vlaků se zde bude dělit ve směrech na Harrachov a Železný Brod.


Vzhled stanice Tanvald před rekonstrukcí (5. července 2014).

Další nevýhodou je menší počet stání a elektrických stojanů, neboť v nočních hodinách bývají v Tanvaldu odstaveny dvě soupravy pražských rychlíků, šest motorových vozů řady 840 a dvě jednotky 814 a zároveň tudy dvakrát v nočních hodinách projíždí nákladní vlak, pro který musí být jedna kolej volná.

Úsek Jablonec nad Nisou - Liberec projde rekonstrukcí v období od dubna do června 2015 v návaznosti na dokončení rekonstrukce tramvajové trati a silnice I/14 ve Vratislavicích nad Nisou. (ze stejného důvodu bude až v dubnu zahájena i stavba mnoho let plánované nové komunikace z Liberce - Kunratic do Jablonce nad Nisou - Rýnovic).


Nová podoba nádraží Tanvald (20. listopadu 2014).

V současnosti se ovšem jeví jako velmi pravděpodobné, že k 14. dubnu 2015 bude zahájen tramvajový provoz pouze do Vratislavic, zprovoznění úseku do Jablonce bude posunuto kvůli stavebním komplikacím pod dolním nádražím.

Čtěte také...
- Na trati z Liberce do Jablonce se stále pracuje (vydáno 19. listopadu 2014).
  (zdroj: www.vlcoun.cz)


Tanvald. Vlevo Os do Železného Brodu, vpravo R do Prahy (20. listopadu 2014).

Provedená rekonstrukce celé trati mezi Libercem a Tanvaldem za 880 mil. Kč bude srovnatelná s rekonstrukcemi na koridorových tratích. Maximální rychlost v některých úsecích byla již zvýšena z 50 km/h na 55, resp. 60 km/h. Větší zvýšení rychlosti není možné pro nepříznivé směrové a výškové poměry na trati, jejíž "narovnávání" v hustě zastavěné kopcovité oblasti nepřipadá v úvahu.

V prosinci 2015 by zároveň mělo být spuštěno dálkové ovládání celé trati z Liberce. V současné době se toto řízení provozu teprve chystá, takže na rekonstruované trati dosud nejsou instalovány potřebná návěstidla a signalizace.


Celkový pohled na dopravní terminál v Tanvaldu (20. listopadu 2014).

Obnovení povozu na trati 036 se projevil i v turnusovém nasazování vozidel na trati 086 do České Lípy, po které přestaly jezdit "štádlery" řady 840 a naopak se sem opět vrátily "katry" řady 854. 

Na závěr upozornění, že již jen do 12. prosince bude možno na trati 036 zachytil mezistátní vlaky Dresden - Tanvald s "desiry" 642 DB. Od nového GVD budou vlaky z Drážďan provozovány pouze do Liberce a to pod hlavičkou Trilexu.


840.006 odjíždí z Tanvaldu do Liberce (20. listopadu 2014).

Železnice teď

Kubova Huť:
zdroj: https://www.sumavanet.cz/

Kořenov:
zdroj: http://www.zubacka.cz/

Tip na další webkamery
nám pošlete na mail!

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Preferujete klasické linky trolejbusů pod trolejovým vedením a nebo jste spíše pro parciální trolejbusy mimo troleje?
 

Naši mediální partneři:

  20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!