Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

SŽDC díky dotacím zmodernizovala řadu tratí

ČESKÁ REPUBLIKA - Správa železniční dopravní cesty má za sebou úspěšný rok. Vysokým tempem pokračovala v rekonstrukci železničních tratí, modernizaci sítí i menších či rozsáhlejších opravách nádražních budov.

A již nyní probíhá příprava modernizací dalších tratí, například rekonstrukce uzlu Přerov nebo úseku z pražského Smíchova do Černošic...


Loni byly dokončey přestavby mostů v Mikulášské ulici v Plzni (30. srpna 2018, SŽDC).

Správa železniční dopraví cesty patří mezi největší konečné příjemce finančních prostředků z aktuálního Operačního programu Doprava, ke konci loňského roku měla schválený příspěvek ve výši 99,5 procenta z celkové alokované částky pro Správu železniční dopravní cesty. Ta jen do modernizace drážní infrastruktury a mechanizace investovala 19 miliard korun. Lepší parametry tratí přinesly úpravy v rámci opravných prací a k významnému posunu došlo rovněž v oblasti spolupráce s dopravci a zlepšování služeb pro cestující.

Správce železnice společně s investicemi do mechanizace vynaložil na tuto kapitolu 19 miliard korun. "V průběhu loňského roku probíhalo celkem 60 staveb s investičními náklady nad 30 milionů korun, více než 300 větších staveb se připravovalo. V přípravě nebo realizaci bylo dalších 450 menších akcí zaměřených na bezpečnost na železničních přejezdech, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci tratí a informačních systémů," řekl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda.

Nejvýznamnější stavby dokončené v roce 2018...
...modernizace trati Rokycany - Plzeň, včetně tunelu Ejpovice,
...rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice,
...zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov,
...zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice,
...optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany.


V Praze probíhá modernizace Negrelliho viaduktu (21. června 2017, Michal Fořt).

Naplňování plánu modernizace české železniční sítě pokračovalo i v roce 2018. "Ministerstvo dopravy nám schválilo 55 záměrů projektů pro stavby v celkové hodnotě 56 miliard. Mezi nejvýznamnější schválené investiční akce se řadí především osm staveb typu Blending Call, jejichž financování je kombinací příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy, Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky," popsal Jiří Svoboda. Modernizací tak projdou nejzatíženější koridorové úseky, které byly naposledy kompletně rekonstruovány v 90. letech minulého století.

Současně s přípravou předkládá Správa železniční dopravní cesty Evropské unii žádosti o spolufinancování staveb. Na konci roku 2018 byl schválen příspěvek ve výši 36,6 miliard korun. Žádosti o spolufinancování podané u projektů z Operačního programu Doprava 2014 - 2020 však dosahují výše 44,8 miliard. Správa železniční dopravní cesty v roce 2018 získala pravomocné územní rozhodnutí pro několik významných investičních akcí, jejichž zahájení je plánováno na letošní rok. V případě optimalizace trati Praha-Smíchov - Černošice, druhé stavby rekonstrukce uzlu Přerov nebo zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou již správce kolejí vyhlásil výběrová řízení na zhotovitele.

Přibývá opravených výpravních budov

Správa železniční dopravní cesty vloni vynaložila téměř 750 milionů korun na opravy a rekonstrukce více než stovky výpravních budov. Cestujícím tak již slouží opravené prostory ve stanicích Kuřim, Sokolov, Turnov nebo Litoměřice horní nádraží. Správa železniční dopravní cesty se rovněž připojila k celostátnímu elektronickému systému ztrát a nálezů. Od března loňského roku se tak ke svým majitelům vrátilo téměř 300 zapomenutých věcí.


V závěru roku bylo opraveno, mimo jiné, nádraží v Železné Rudě (listopad 2018, SŽDC).

Železnice teď

Kubova Huť:
zdroj: https://www.sumavanet.cz/

Kořenov:
zdroj: http://www.zubacka.cz/

Tip na další webkamery
nám pošlete na mail!

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!