Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Zástavbu u Textilany obslouží nové zastávky

LIBEREC - Změny čekají oblast bývalé Textilany. Radní schválili projekt, podle kterého budou na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem zřízeny dvě zastávky k zajištění obsluhy budoucí bytové zástavby.

Kromě toho by měla být samotná tramvajová trať zatravněna, což se oproti současnému štěrkovému loži projeví ve snížení hlučnosti...


Celkový pohled na plánovanou lokalitu (vizualizace, Domyjinak.cz)

Na tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou přibydou dvě zastávky v obou směrech. "Přibližně v polovině mezi tramvajovými zastávkami Textilana a U Lomu je nově navržena zastávka z důvodu lepší dopravní obslužnosti území veřejnou hromadnou dopravou a menší docházkové vzdálenosti z nově navržené zástavby a z části sídliště Králův Háj," informovala v tiskové zprávě Jana Kodymová, tisková mluvčí liberecké radnice.

Radní v úterý na svém letošním šestém zasedání schválili koncept územní studie. "Ta navrhuje využití území po bývalém areálu Textilany s přihlédnutím, že se jedná o významný bod v území a jednu z posledních rozvojových ploch v centru města," doplnila tisková mluvčí Statutárního města Liberce. Podél ulice Jablonecká, mezi zastávkami Textilana a U Lomu, je navržen kryt tramvajové trati z travnatého pásu namísto stávajícího štěrkového kolejového lože.


Tramvaje pojedou středem nové lokality u Textilany (vizualizace, Domyjinak.cz)

"Chceme, aby se v tomto prostoru chovala tramvaj městotvorně, byla tichá a pro cestující přirozeně pohodlná. Už teď se na to těším," řekl náměstek primátora Jiří Šolc. Důraz při zpracování studie je kladen na propojení a zapojení připravované zástavby do sídelní struktury města, zapojení do komunikačního systému města a do systému zeleně. V území se nachází dvě stávající tramvajové zastávky, a to Textilana a U Lomu.

Koncepce územní studie počítá svedením tramvajové trati v blízkosti stávající zastávky Textilana vnitroblokem navržené zástavby. "Úprava spočívá ve snížení traťové rychlosti tramvají, vytvoření sdílené zóny pěších, cyklistů a tramvají, v úpravě krytu tramvajové trati na pochozí zpevněný a případně ve snížení převýšení koleje v přilehlém směrovém oblouku," popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.


Nová zástavba i trať dá lokalitě nový pohled (vizualizace, Domyjinak.cz)

Liberecký kraj teď

zdroj: http://www.anetliberec.org/

zdroj: http://www.anetliberec.cz/

Počasí Liberec - Slunečno.cz

Redakce Liberec:

207 liberecky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček

Kontakt na redakci:
- liberecky@vlcoun.cz 

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!