Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Tramvaje Stadler jezdí již dva roky s cestujícími

OSTRAVA - Přesně dva roky uplynuly od prvního nasazení tramvají Stadler do provozu s cestujícími. Zprvu šlo o zkušební provoz, který skončil o několik měsíců později, v současnosti je v Ostravě celkem 40 těchto moderních tramvají.

Informační portál Vlčoun.cz pro své čtenáře sestavil prakticky kompletní přehled, jak šel čas s tramvajemi Stadler od první myšlenky dodnes...


Moderní tramvaje Stadler jsou nedílnou součástí MHD v Ostravě (2. března 2020, Filip Vlček).

O nových tramvajích se v moravskoslezské metropoli diskutovalo několik let. O samotném vítězi rozhodlo pak výběrové řízení v roce 2016, kdy koncem listopadu Dopravní podnik Ostrava zveřejnil, že výběrová komise vybrala společnost Stadler Bussnang AG. "Jsem rád, že se nám podařilo vysoutěžit tramvaje. Cena 27,2 milionu korun za jedno vozidlo nás výrazně překvapila," řekl tehdy k výsledkům výběrového řízení předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Jenže samotným výběrem soutěž neskončila.

Dopravní podnik Ostrava obdržel námitky k zakázce dodávky čtyřiceti kusů nových nízkopodlažních středněkapacitních tramvají. Tyto námitky měly odkladný účinek, který bránil podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, nicméně s námitkami se dopravnímu podniku podařilo vypořádat. K definitivnímu podpisu smlouvy o nákupu čtyřiceti nových tramvají Stadler došlo v samotném závěru roku 2016, konkrétně 30. prosince.

Čtěte také...
- Stadler zvítězil v soutěži na tramvaje v Ostravě (vydáno 30. listopadu 2016).
- Námitka účastníka zdržuje podpis smlouvy (vydáno 13. prosince 2016).
- Smlouva na dodání tramvají už byla podepsána (vydáno 2. ledna 2017).
  (zdroj: www.vlcoun.cz).


Skládání vůbec první tramvaje Stadler v Martinově (23. dubna 2018, Filip Vlček).

V květnu roku 2017 pak mohli Ostravané rozhodnout o definitivní podobě tramvaje Stadler určené pro ostravskou městskou dopravu. Autorem finálního návrhu je renomovaný německý designér Harald Moll. K rozhodnutí o barevném provedení a názvu mohla přispět i veřejnost. Dopravní podnik Ostrava na svých webových stránkách spustil hlasování o čtyřech barevných variantách. Současně s tím zájemci mohli vymyslet také název nové tramvaje.

Byl to ten slavný den, kdy k nám... Dorazil první Stadler

Velký den pro Dopravní podnik Ostrava a důležité datum pro historii městské dopravy nastal v 23. dubna 2018. Do areálu ústředních dílen v Martinově byla dovezena a v 11.33 hodin na ostravské koleje poprvé usedla první zbrusu nová tramvaj s evidenčním číslem 1701. Po následné prezentaci médiím následovaly testovací jízdy. "První tramvaj nyní musí v rámci testů ujet 10 tisíc kilometrů bez cestujících i bez zátěže, dále 10 tisíc kilometrů se zátěží a pak dalších 20 tisíc kilometrů s cestujícími," informovala tehdy mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková. Na první svezení touto moderní tramvají lákala v průběhu léta.


První tramvaj nesla evidenční číslo 1701 (23. dubna 2018, Filip Vlček).

Následovaly desítky zkušebních jízd napříč Ostravou, celá řada testů, provádění statických, technicko-bezpečnostních zkoušek a dalších, které byly nezbytné pro splnění podmínek k zahájení zkušebního provozu od drážního úřadu. Během zkušebních jízd byla zjištěna také dvě místa, kde by tramvaj mohla Stadler mohla mít problém. Prvním tímto místem byla zastávka Dům energetiky, druhým místem byla zastávka Stodolní. "Po dokončení rekonstrukce zastávky Stodolní jsme stavbu reklamovali, protože zastávka nevyhovuje normám a nově pořizovaná vozidla nebudou moci tímto úsekem projíždět bez problémů," uvedl tehdy Morys.

Všechny zkoušky nutné pro schválení k zkušebnímu provozu byly hotové během května, veškerá dokumentace k provedeným testům pak byla předána Drážnímu úřadu. Následovaly administrativní nepřesnosti, kdy Drážní úřad upozornil, že zkušební provoz tramvají Stadler mimo areál vozovny je prozatím neoprávněný. Vydané rozhodnutí o zkušebním provozu má jisté podmínky. "Jednou z nich bylo, že vozidlo musí mít vydaný průkaz způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Tato první a zásadní podmínka pro zkušební provoz nebyla bohužel splněna," uvedl tehdy tiskový mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Čtěte také...
- Ostravané mohou navrhnout podobu tramvaje (vydáno 24. května 2017).
- Už je doma! Stadler sveze cestující v srpnu (vydáno 23. dubna 2018).
- Stadler už jen čeká na povolení Drážního úřadu (vydáno 15. května 2018).
- Stadler vyjel neoprávněně. DP: To není pravda (vydáno 31. května 2018)
  (zdroj: www,vlcoun.cz)


První dny zkušebního provozu s cestujícími (14. srpna 2018, Filip Vlček).

Vůbec první výjezd tramvaje za vrata vozovny následně Dopravní podnik Ostrava vysvětlil. "Není pravda, že tramvaj společnosti Stadler vyjela na trať neoprávněně. Vyjela v rámci technickobezpečnostní zkoušky, což je podmínka pro zahájení zkušebního provozu a nelze ji provést jinde než přímo na trati," ohradil se dopravní podnik skrze svou tiskovou mluvčí v podvečerním prohlášení. I přes tyto počáteční administrativní komplikace se ale cestující dočkali.

Tramvaj Stadler konečně veze první cestující

V pondělí 13. srpna 2018 v 7.08 hodin do tramvaje Stadler nastoupili na obratišti Martinov první cestující, událost si nenechal ujít ani generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. "Věřím, že naši cestující novou tramvaj přivítají a plně si užijí komfort, který nabízí. Je to další krok k významné obnově vozového parku dopravního podniku, který jsme již dříve avizovali," okomentoval první jízdu tramvaje s cestujícími Morys. V provozu se mohli cestující tehdy setkat zatím jen se dvěma tramvajemi, a to především na lince číslo 4 z Martinova přes Svinov a centrum na Hranečník a Novou huť.


Jedna z nízkopodlažních tramvají Stadler v Porubě (2. března 2020, Filip Vlček).

Povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími získal Dopravní podnik Ostrava s platností od pátku 10. srpna. "Rozhodnutí platí pro dvě ostravské tramvaje inventárních čísel 1701 a 1704, přičemž každá z nich musí s cestujícími najet 20 tisíc kilometrů," potvrdil tehdy tiskový mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. Poznamenal také, že zkušební provoz je povolen do 31. října letošního roku. Během zkušebního provozu pak získaly tramvaje Stadler nOVA všechna potřebná povolení, a tak je mohl Dopravní podnik Ostrava od 1. listopadu 2018 nasazovat do běžného provozu.

Bez nadsázky se tak dá říct, že právě hned 1. listopadu moravskoslezskou metropoli zaplavily dvě desítky nových tramvají Stadler. Dopravní podnik Ostrava je začal hojně nasazovat zatím stále jen z vozovny Poruba na tramvajové linky číslo 3, 4, 8, 7 a 17. "Tramvaje získaly od Drážního úřadu všechna potřebná povolení a stávají se stále pravidelnější součástí vozového parku Dopravního podniku Ostrava," informoval pak koncem loňského října dopravní podnik.

Čtěte také...
- Ostravané se dočkali. Tramvaj Stadler vyjela! (vydáno 15. srpna 2018).
- Stadlery mají povolení, vyřadí tak poslední K2 (vydáno 5. listopadu 2018).
- Ostravou se již prohání třicítka tramvají Stadler (vydáno 30. ledna 2019).
  (zdroj: www.vlcoun.cz).


Linka číslo 8 v zastávce Prostorná během výluky na Svinově (17. července 2020, Filip Vlček).

V prvních dnech provozu si cestující nové tramvaje chválili. Především výkonnou klimatizaci v letních dnech vítali snad všichni cestující. Pomyslnou vadou na kráse bylo umístění pouze jednoho označovače na klasické papírové jízdenky, který byl navíc relativně nízko za kabinou řidiče, a tak byl pro cestující nastupující druhými a dalšími dveřmi takřka neviditelný. "Po nástupu do tramvaje jsem byl zaskočen a myslel jsem si, že se v tomto voze dá platit jen platebními kartami. Označovač jsem totiž nenašel," řekl Kamil Vanot z Hlučína. "Na strojek schovaný za kabinou řidiče mne museli navést ostatní cestující," doplnil Vanot.

Museli doplnit druhý označovač. Jen na rok a půl

Dopravní podnik Ostrava skutečně několik podnětů od cestujících na absenci označovačů jízdenek evidoval. Tisková mluvčí následně také potvrdila, že o přidání druhého označovače do každého vozu se skutečně uvažuje. Nakonec byl po několika dnech do všech tramvají typu Stadler nOVA druhý červený označovat jízdenek přidán, cestující jej našli ve střední části vozu. Prakticky jen na necelé dva roky, dnes už jsou v Ostravě papírové jízdenky minulostí.


Na posílenou linku číslo 8 jsou nasazovány výhradně Stadleři (3. března 2020, Filip Vlček).

Dodávky nových tramvají Stadler dokončilo dodání posledního čtyřicátého vozu za mlhavého dopoledne dne 23. října loňského roku. Středokapacitní tramvaj, která uveze téměř 190 cestujících, je vybavena moderní technikou, kamerami pro bezpečnost cestujících, přípojkami USB a celovozovou klimatizací. Tramvaj 24,9 metru dlouhá, 2,5 metru široká a 3,6 metru vysoká je opatřena tyrkysovým nátěrem doplněným o tři vykřičníky coby symbol města Ostrava nad druhými dveřmi. Podobný nátěr se nyní aplikuje také na ostatní vozy v Ostravě.

Tramvaj Stadler nOVA je nejen nejmodernější tramvaj na českých kolejích, ale také vůbec první tramvaj zahraniční výroby, která slouží v pravidelném provozu. Navíc je tramvaj vybavena bezpečnostními prvky chránící řidiče i cestující a dále je vybavena třemi deformačními zónami, které v podstatě chrání tramvaj i v případě nárazu s automobobilem na trati. Jedna tramvaj vyšla přibližně 28,5 milionu, celková hodnota zakázky tak přesahuje 1,1 miliardy korun.

Čtěte také...
- Cestující v novém Stadleru hledají oznaovače (vydáno 12. září 2018).
- Tramvaje Stadler jsou nejspolehlivějšími vozy (vydáno 27. května 2019).
- Flotila čtyřiceti Stadlerů v Ostravě je kompletní (vydáno 23. října 2019).
(zdroj: www.vlcoun.cz).


Ostravou se prohání celkem 40 tramvají Stadler (17. července 2020, Filip Vlček).

Moravskoslezský kraj teď

zdroj: http://portal.chmi.cz/

zdroj: http://kamery.eabm.cz/

Počasí Ostrava - Slunečno.cz

Redakce Ostrava:

214 moravskoslezsky
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Martin Kramer

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ostrava na youtube:

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!