Get Adobe Flash player

Vlčoun.cz na facebooku

Lajkněte náš facebook...

Inzerce

20191001 csad vsetin 01

Inzerce

Vybíráme napříč z krajů...

 Vsetínské nádraží letos
čeká velká proměna

 Ostravské Stadlerky samy
zastaví před překážkou

 Liberečany vozí čtveřice
nových autobusů SOR

Brňanské hlavní nádraží se změní ve staveniště

BRNO - Zatímco cestující na brněnském hlavním nádraží mohli menší stavební ruch zaznamenat už od léta, hlavní část stavebních prací začala uplynulou neděli. A spolu s ní přišla také dlouhá řada omezení.

Zatímco některé vlaky budou na brněnské hlavní nádraží zajíždět, většina bude ukončena o stanici dřív nebo pojede odklonem...


Brněnské hlavní nádraží částečně osiří (13. března 2018, Filip Vlček).

V neděli 9. prosince 2018, kdy začal platit nový jízdní řád vlaků, postoupily probíhající práce do další fáze, navíc se zde rozběhla rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. To vše na následující jeden rok výrazně ovlivní cestování vlakem v jihomoravské metropoli. Jako první zahájila Správa železniční dopravní cesty letos v létě rekonstrukci památkově chráněných mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici, které mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru jihomoravské metropole Brna.

Řada nahrazených prvků bude mít původní podobu

V případě mostu přes Hybešovu ulici se rekonstruuje jeho ocelová nosná konstrukce. Mostovkové plechy budou nahrazeny novými stejného tvaru, případně se opraví. Dále dojde k výměně odvodnění a zábradlí, jeho zkorodované a chybějící prvky se opět nahradí. Na celé nosné konstrukci bude obnovena protikorozní ochrana. Sanací projde i spodní stavba včetně kamenných kvádrů, cihelného zábradlí a betonových hlavic pilířů. Celkové náklady dosahují výše 214 milionů korun.

Podobný rozsah mají i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Brno-Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Náklady této stavby činí 129 milionů korun.


Železniční provoz ve středu nádraží utichne úplně (13. března 2018, Filip Vlček).

Zlepšování parametrů infrastruktury v nejvýznamnější stanici na jižní Moravě postoupí od začátku platnosti nového jízdního řádu do další fáze. Začne totiž rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na celém brněnském hlavním nádraží za téměř 1,8 miliardy korun. Ve stanici se vybuduje elektronické staniční zabezpečení 3. kategorie, které bude napojeno na takzvané jednotné obslužné pracoviště. Jeho technologické zařízení bude uloženo v nové budově.

Na brněnském hlavním nádraží se současně zrekonstruují koleje a výhybky na rozvětvení ve směru na Horní Heršpice. Nepůjde však o jedinou stavební činnost v centrální brněnské stanici. Pokračovat bude rekonstrukce mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici. V prvním případě se stavbaři přesunou na koleje umístěné blíže k obchodnímu domu Tesco, cestující by naopak již měli využívat páté a šesté nástupiště, která prošla opravou. Kromě toho začnou práce pod stavědlem číslo 5. V jejich rámci se provede výměna celkem 22 výhybkových konstrukcí, rekonstrukcí projde celkem 1400 metrů kolejí v části stanice přiléhající na břeclavské straně k 1. až 4. nástupišti. Případným provozním problémům v důsledku napadaného sněhu zabrání instalace elektrického ohřevu výhybek.

Na dolním nádraží budou vlaky využívat tři koleje

Přestože prakticky po celou dobu prací budou cestujícím na hlavním brněnském nádraží sloužit všechna nástupiště, stanice nebude průjezdná, vjezd na 1. až 4. nástupiště bude možný pouze ve směru od Židenic. To si vyžádá řadu dopravních opatření. Opět po čase vzroste význam dolního nádraží. Od letošního 8. prosince bude za autobusovým nádražím Zvonařka zprovozněno ostrovní nástupiště, mimoúrovňový přístup na ně zajistí rovněž nově vybudovaný podchod. Vlaky osobní dopravy zde budou moci využívat celkem tři koleje.


Vlaky budou využívat jen část kusých kolejí (13. března 2018, Filip Vlček).

Omezení se tak dotkne jen některých tratí zaústěných do Brna. Ze směru od Tišnova a Kuřimi pojede většina osobních vlaků zcela standardně až po Brno-Židenice, odkud ale zamíří na dolní nádraží. Posilové osobní vlaky z Tišnova jezdící pouze ráno a odpoledne v pracovní dny dojedou pouze na zastávku Brno-Lesná. Rychlíky skončí už v Brně-Králově Poli, do centra města bude možné využít navazující tramvajovou dopravu.

Na dolní nádraží budou zajíždět také všechny vlaky od Břeclavi a dále mezinárodní expresy na Prahu, Vídeň a Bratislavu. Dopravu z dolního na hlavní nádraží zajistí autobus linky 61. Část spojů ze směru od Slavkova pojede i nadále na hlavní nádraží přes Židenice, další část skončí v Židenicích s možností přestupu na jiný vlak do centra. Několik odpoledních vlaků pojede pouze do Brna-Slatiny, odkud bude zavedena náhradní doprava na hlavní nádraží. Osobní vlaky od Sokolnic-Telnice skončí v Brně-Chrlicích, odkud budou jezdit autobusy na centra.

Stáhněte si...
- Informační leták o výluce vlaků si stáhněte zde.
  (zdroj: www.idsjmk.cz).


Cestující by se měli seznámit s omezením vlaků (13. března 2018, Filip Vlček).

Rychlíky od Vyškova se hlavnímu nádraží také vyhnou a pojedou přes Židenice do Králova Pole. V Židenicích bude možný přestup směr Brno hlavní nádraží Obecně lze říci, že mezi hlavním nádražím a Židenicemi budou jezdit osobní vlaky každých 15 minut v průběhu téměř celého dne včetně víkendů. Výluka na hlavním nádraží se naopak nedotkne spojů přijíždějících do Brna od Střelic. Stejně tak vlaky od Blanska, včetně rychlíků, budou i nadále zajíždět na hlavní nádraží.

Zmíněné výluky potrvají po celou dobu platnosti jízdního řádu 2018/2019, s jejich ukončením se počítá 15. prosince 2019 po aktivaci definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v Brně hlavním nádraží. Pro komfort cestujících na dolním nádraží již Správa železniční dopravní cesty zprovoznila provizorní zázemí pro cestující v univerzálních mobilních buňkách. Na přelomu roku se navíc po dokončení nezbytných stavebních úprav otevře dočasná čekárna v administrativní budově, kterou si správce drážní infrastruktury pronajal od Českých drah.

Podrobnější informace...
- Kompletní informace o organizaci provozu na webu ČD (vydáno 9. prosince 2018).
  (zdroj: www.cd.cz).


Provoz na brněnském hlavním nádraží bude omezen rok (13. března 2018, Filip Vlček).

Železnice teď

Kubova Huť:
zdroj: https://www.sumavanet.cz/

Kořenov:
zdroj: http://www.zubacka.cz/

Tip na další webkamery
nám pošlete na mail!

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Omezili jste v roce 2020 cestování vlaky Českých drah či jiných dopravců?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!